Про організацію

Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи (далі – Управління) є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство України).
Скорочена назва – УК ІЗС.
У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, наказами, дорученнями та іншими документами Держводагентства, рішеннями місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та цим Положенням.
Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Мінприроди, МНС, іншими органами виконавчої влади та водогосподарськими організаціями та установами (облводресурсів, управліннями водного господарства та ін.).
Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства та банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Місцезнаходження Управління: 57300 Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Центральна, 196.
Основними завданнями Управління є:
Реалізація державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, використання поверхневих водних ресурсів, здійснення єдиної технічної політики, впровадження у водне господарство досягнень науки, техніки, нових технологій і передового досвіду.
Подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони. Забезпечення подачі води сільськогосподарським та іншим водокористувачам Миколаївської та Херсонської областей на договірних засадах.
Організація робіт з технічної експлуатації, капітального і поточного ремонту меліоративної системи загальнодержавного значення та окремих об’єктів її інженерної інфраструктури, що перебувають у державній власності.
Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення меліоративної системи, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.
Проведення заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист окремих населених пунктів та земель.