Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи

 

 

 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
 
 
 
 
ПРОТОКОЛ № 11
 
 
 
 
від "23"  квітня                       2012 року
 
 
 
 
ГОЛОВА  КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
 
 
 
 
Є.В.КОЗЛЕНКО
м.п.
 

 

 
                                             ТОРГИ (КОНКУРСНІ ТОРГИ)
 на закупівлю робіт
 
 
 

 
Капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС-325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
 
 
(із змінами)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
м. Снігурівка – 2012

 

 

 

 

 

 
ЗМІСТ

 

 

 

 
Розділ 1. Загальні положення

 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
 2. Інформація про замовника торгів
 3. Інформація про предмет закупівлі
 4. Процедура закупівлі
 5. Недискримінація учасників
 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів
 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
 

 
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
 

 
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

 

      1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

 

      2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

 

      3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

 

 
      4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

 

      5. Строк протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

 

      6. Кваліфікаційні критерії до учасників

 

      7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

 

      8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

 

 
      9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником        

 

 
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

     1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

 

     2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

 
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

 

     1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

 

     2. Виправлення арифметичних помилок

 

     3. Інша інформація

 

     4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

     5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

 

 
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

 

     1. Терміни укладання договору     

 

     2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

 

     3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

 

     4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

 

 
  Додаток 1. Форма «Пропозиції конкурсних торгів»

 

 
  Додаток 2. Лист-згода

 

 
 Додаток 3. Перелік критеріїв, які висуваються з метою визначення відповідності Учасників кваліфікаційним та іншим вимогам встановлених в документації конкурсних торгів

 

 
 Додаток 4. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

 

 
  Додаток 5. Основні умови договору

 

 
 Додаток 6. Технічні завдання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Загальні положення
 
1
 
2
 
 
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
 
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом                           
 
 
2. Інформація про замовника торгів
 
 
повне     найменування
 
 
Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
 
місцезнаходження
 
 
57300 Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул.Леніна, 196
 
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками
 
Козленко Євгеній Володимирович – начальник відділу водокористування, Свинобой Володимир Володимирович – головний енергетик УК ІЗС, 57300 Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, тел (05162) 2-18-43, факс (05162) 2-10-93, e-mail: ukios@sng.mk.ua
 
 
3. Інформація про                                         
 
 
предмет закупівлі
 
 
найменування предмета закупівлі
 
 
Капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС-325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документації
 
вид предмета    закупівлі
 
Роботи - капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС-325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документації
 
місце, кількість,обсяг поставки   товарів (надання послуг, виконання робіт)
Інгулецька головна насосна станція УК ІЗС
 
строк поставки   товарів (надання послуг, виконання робіт)
 
 
червень – грудень  2012р. січень – грудень 2013 р.
 
4. Процедура закупівлі       
 
 
Відкриті торги                               
 
 
5. Недискримінація учасників
 
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участьу процедурі закупівлі на рівних умовах       
 
 
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких)    повинна бути     розрахована і зазначена ціна   пропозиції конкурсних торгів
 
 
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
 
 
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів
 
     Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Учасником, викладаються українською мовою. В разі подання документів складених іншою мовою, обов’язково надати переклад на українську мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
 
 
ІІ.  Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
 
 
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
 
Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
 
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов'язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних   торгів   та   продовжити   строк подання пропозицій конкурсних торгів.
 
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
 
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
 
 
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
 
У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
 
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
 
 
ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
 
 
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
 
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
 
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
 
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів) (в разі визначення замовником частин предмета закупівлі).
 
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Для участі у розкритті пропозицій конкурсних торгів повинен бути наданий один із зазначених документів, а також документ, що засвідчує особу.
 
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
 
На конверті повинно бути зазначено:
 
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
 
- назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
 
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери телефонів
 
 
- маркування: „Не відкривати до 10-00  21.05.2012р.”.
 
 
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
 
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
 
         - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
 
        - документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі)
 
        - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);
 
       - документально підтвердженої інформації про їх відповідальність кваліфікаційним критеріям
 
 
        - формипропозиції конкурсних торгів згідно Додатку 1.
 
         - інших документів, визначених в документації конкурсних торгів та додатках до неї.
 
 
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
 
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається
 
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
 
Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів здати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
 
Учасник має право:
 
- відхилити таку вимогу не втрачаючи при цьому забезпечення пропозиції конкурсних торгів (в разі вимоги надання забезпечення);
 
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (в разі вимоги надання забезпечення).
 
 
6.Кваліфікаційні критерії до учасників
 
 
Учасники повинні відповідати кваліфікаційнім критеріям та іншим вимогам встановленим в ст.ст. 16, 17 Закону та в Додатку 3
 
 
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
 
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим у документації конкурсних торгів.
 
           Постачальник відповідає за якість продукції протягом гарантійного терміну зберігання, при дотриманні відповідних умов зберігання продукції.
 
 
Технічні, якісні, кількісні та інші  характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам встановленим в Додатку 6
 
 
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником     
 
Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (в разі встановлення вимоги щодо його надання). Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
 
 
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
 
 
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
 
 
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:
 
 
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
 
 
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
 
 
 
 
 
 
Особисто або поштою
 
 
 
 
 
57300 Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул.. Леніна, 196, адмінбудівля УКІЗС, кабінет головного інженера
 
 
 
21.05.2012 до 09-00 год
 
 
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
 
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
 
 
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
 
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
 
 
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
 
 
 
 
 
57300 Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул.. Леніна, 196, адмінбудівля УКІЗС, кабінет головного інженера
 
 
 
 
 
21.05.2012 об 10-00 год.
 
 
 
 
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
 
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.
 
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.
 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
 
 
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
 
 
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію
 
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
 
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
 
 
Критерієм оцінки є ціна, строк виконання, гарантійне обслуговування  Під час оцінки Замовником пропозицій використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку 4
 
 
2. Виправлення арифметичних помилок
 
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:
 
а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;
 
б) при розходженні між ціною одиниці  та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.
 
Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на такі виправлення.
 
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
 
 
 
 
3.Інша інформація
 
 
 
 
 
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
 
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
 
1) учасник:
 
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
 
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
 
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником
 
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
 
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
 
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням аргументованих підстав надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
 
 
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
 
 
Замовник відміняє торги у разі:
 
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 
виявлення факту змови учасників;
 
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом (2289-17);
 
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
 
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
 
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
 
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом)
 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
 
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
 
 
VI. Укладання договору про закупівлю
 
 
1. Терміни укладання договору
 
У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
 
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою з
учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано,
замовник укладає договір  про закупівлю відповідно до   вимог
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк
не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не
пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.
 
 
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
 
Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю передбачено в ст. 41 Закону та Додатку 5.
 
 
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
 
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
 
 
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
 
Надання забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається
 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

 

 

 

 
Форма „Пропозиція конкурсних торгів” подається у вигляді, наведеному нижче.

 

 
Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

 

 
ФОРМА „ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ”

 

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю  капітального ремонту насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС-325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документаціїзгідно з технічними завданнями Замовника торгів.
 
Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції на загальну суму грн. (з ПДВ)*:
 
________________________________________________________.
 
 
        1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.
 
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
 
         3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 
        4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.
 
            5.Строк виконання робіт _________________календарних місяців
 
            6. Гарантійне обслуговування ______________ календарних місяців
 
 
 
 
 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
 
 
 
 
 
 
Увага!!!
 
 
* У разі надання цінових пропозицій Учасником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Ціна, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.
 
 
 
 
 
ДОДАТОК 2
 
 
 
 
Голові комітету з конкурсних торгів
__________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                           
 
 
 
                                                        Лист - згода
 
 
            Я ________________________________________________________________________
                                                                                                (П.І.П.)                                                                                                        
(народився «____» ___________ ________ року, паспорт серія _______ № _______________) шляхом підписання цього тексту відповідно до Закону України „Про захист персональних даних” від 01.06.10 № 2297-УІ даю згоду на обробку, використання, поширення та доступу до моїх персональних даних з метою забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносинах, обробка, використання, поширення та доступ до яких необхідно згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» та інших норм чинного законодавства. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам.
 
                                                       
 
 
 
   Дата ____________                                      _______________/______________./                                                                                                    /Підпис/                    /ПІБ/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(дана форма обов’язково подається в складі пропозиції конкурсних торгів)
 
 
 
 
 
ДОДАТОК 3
 
Перелік критеріїв, які висуваються з метою визначення відповідності Учасників кваліфікаційним та іншим вимогам встановлених в документації конкурсних торгів
 
 
Для юридичних осіб
    Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям:
 
№ п/п
 
Кваліфікаційні критерії
 
 
Документи,  підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям
 
1.
 
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність обладнання та матеріально-технічної бази
Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою*, в якому зазначається наступна інформація:
        - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
       - наявність обладнання та матеріально-технічної бази.
 
2.
Наявність фінансової спроможності
1. Копія Балансу підприємства за останній звітний період (рік)**.
2. Копія Звіту про фінансові результати за останній звітний період (рік)**.
3. Копія Звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (рік)**.
 
4. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами, датованої не раніше 23.04.2012 р. та дійсної на дату розкриття (в якій повинна бути інформація про наявність або відсутність заборгованості по кредитним угодам).
 
** В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасниката завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.
 
3.
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів
Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою*з інформацією про виконання аналогічних договорів з копіями підтверджуючих документів (договори, видаткові накладні тощо).
 
 
Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника:
 
4.
Правомочність на укладення договору про закупівлю
Копія документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписує договори (Протокол, Довіреність тощо)
 
5.
Документ, підтверджуючий, що:
 
 
- учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення,
- службову (посадову) особу учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
Довідка, складена в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою*, яка містить інформацію про наступне:
- учасника (юридичну особу) не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
 
- жодну службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
 
6.
Відсутність рішення про визначення учасника в установленому законом порядку банкрутом чи відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура
 
Довідка, складена в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою* про відсутність підприємства – Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство, чи відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.
 
7.
Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов‘язкових платежів)
Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету (далі - Довідка), що діє станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
8.
Провадження учасником господарської діяльності відповідно до положень його статуту.
1. Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою*з інформацією:
- про статус Учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що Учасник веде господарську діяльність щодо предмету закупівлі.
2. Копія Статуту із змінами ( в разі їх наявності) або іншого установчого документу.
 
9.
Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою* яка містить відомості про підприємство:
а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові);
в) інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту;
 
10.
 
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 
11.
Копія довідки ЄДРПОУ
 
12.
 
Для платників ПДВ:
- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.
 
13.
 
Для платників єдиного податку:
- копія свідоцтва про сплату єдиного податку.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для фізичних осіб-підприємців
Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям:
 
№ п/п
 
Кваліфікаційні критерії
 
 
Документи,  підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям
 
1.
 
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність обладнання та матеріально-технічної бази
Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* в якому зазначається наступна інформація:
        - наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
 
        - наявність обладнання та матеріально-технічної бази.
 
2.
Наявність фінансової спроможності
1. Копія Балансу підприємства  за останній звітний період (рік)**.
2. Копія Звіту про фінансові результати за останній звітний період (рік)**.
3. Копія Звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (рік)**.
 
4. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами, датованої не раніше 23.04.2012 р. та дійсної на дату розкриття (в якій повинна бути інформація про наявність або відсутність заборгованості по кредитним угодам).
 
** В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.
 
3.
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів
Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* з інформацією про виконання аналогічних договорів з копіями підтверджуючих документів (договори, видаткові накладні тощо)
 
 
Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника:
 
 
 
4.
Правомочність на укладення договору про закупівлю
 
1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Копія паспорту фізичної особи-підприємця
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 
5.
Документ, підтверджуючий, що:
 
- учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення,
 
- фізичну особу, яка є учасником не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
Довідка, складена в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою*, яка містить інформацію про наступне:
- учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення,
 
- фізичну особу, яка є учасником не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
 
6.
Відсутність рішення про визначення учасника в установленому законом порядку банкрутом чи відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура
 
Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* про відсутність підприємства – Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство, чи відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.
 
7.
Відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов‘язкових платежів)
Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету (далі - Довідка), що діє станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
8.
Провадження учасником господарської діяльності
1. Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* з інформацією про:
- статус Учасника з посиланням на відповідні документи, в яких зазначено, що Учасник веде господарську діяльність щодо предмету закупівлі.
 
9.
 Довідка, складена у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою*яка містить наступні відомості:
а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);
б) інформація про реквізити банку, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту;
 
10.
 
Для платників ПДВ:
- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.
 
11.
 
Для платників єдиного податку:
- копія свідоцтва про сплату єдиного податку.
 
12.
 
Для платників єдиного податку:
- копія документу про сплату єдиного податку за звітний (податковий) період.
 
Примітки:
 
* ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.
 
 
 
Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими нормативно-правовими актами для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.
 
            Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 2 документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.
 
          В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.

ДОДАТОК 4               
 
КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
 
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:
 
    1.     Ціна;
 
2.           Строк виконання;
 
3        Гарантійне обслуговування
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.
 
Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кі
лькість балів дорівнює 100.
 
 
1.      Кількість балів по критерію Ціна - 80 балів;
 
 
2.      Кількість балів по критерію Строк виконання – 10 балів;
 
 
3.      Кількість балів по критерію Гарантійне обслуговування – 10 балів
 
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки (Ціна, Строк виконання, Гарантійне обслуговування), шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.
 
Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів
 
 
 
 
Методика оцінки
 
1. Кількість балів за критерієм  Ціна  визначається наступним чином:
 
Пропозиції конкурсних торгів, у якій Ціна предмету закупівлі найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
 
 
Бобчисл. = Цmin обчисл.*80, де:
 
Бобчисл. – обчислювальна кількість балів;
 
Цmin – найнижча вартість предмету закупівлі;
 
Цобчисл. – показник пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється
 
 
Максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна - 80.
 
 
 
2. Кількість балів за критерієм Строк виконання визначається наступним чином:
 
Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію Строк виконання у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
 
 
Бобчисл. = Пmin обчисл.*10, де:
 
Бобчисл. – обчислювальна кількість балів;
 
Пmin – найнижче значення за критерієм  “Строк виконання”;
 
Побчисл. – значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється
 
 
Максимально можлива кількість балів за критерієм Строк виконання  - 10.
 
 
 
3. Кількість балів за критерієм Гарантійне обслуговування визначається наступним чином:
 
Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію Гарантійне обслуговування у якої є найвигіднішим (найдовшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
 
 
Бобчисл. = Г обчисл./ Гmax*10, де:
 
Бобчисл. – обчислювальна кількість балів;
 
Гmax – найвигідніше значення за критерієм  Гарантійне обслуговування;
 
Гобчисл. – значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється
 
 
Максимально можлива кількість балів за критерієм Гарантійне обслуговування - 10.
 

 
 
 
 
Оригінал
 
 
ДОДАТОК 5
 
 
 
 
ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
 
 
 
1.      Істотними умовами договору про закупівлю є:
 
-           предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
 
-           вимоги щодо  якості робіт;
 
-           порядок здійснення оплати;
 
-           сума визначена у договорі;
 
-           термін та місце виконання робіт;
 
-           строк дії договору;
 
-           права та обов'язки сторін;
 
-           зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
 
-           відповідальність сторін.
 
2.  Строки виконання робiт встановлюються Договором пiдряду, визначаються датою їx початку та закiнчення. Невід'ємною частиною договору пiдряду є календарний план виконання робiт, в якому визначаються дати початку та закiнчення вcix видiв (етапiв, комплексiв) робiт, передбачених договором пiдряду. У разі зміни обсягів фінансування кінцевий термін виконання робіт підлягає перегляду по узгодженню сторін
 
 
3. Замовник має право:
 
§ вiдмовитися вiд прийнятrя закiнчених робiт у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть їx (його) використання вiдповiдно до мети, зазначеної у npоектнiй документації та договорi пiдряду, i не можуть бути усунені пiдрядником, замовником або третьою особою;
 
§ вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених пiдрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо iнше не передбачено договором пiдряду. У такому разi збитки, завданi замовнику, вiдшкодовуються пiдрядником, у тому числi за рахунок вiдповiдного зниження договiрної цiни;
 
§ вiдмовитися вiд договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо пiдрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим;
 
§ вiдмовитися вiд договору пiдряду в будь-який час до закiнчення виконання робiт (реконструкції об'єкта), оплативши пiдряднику виконану частину робiт з вiдшкодуванням збиткiв, завданих такою вiдмовою;
 
§ iнiцiювати внесення змiн у договiр пiдряду, вимагати розiрвання договору пiдряду та вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень пiдрядником умов договору пiдряду.
 
4. Пiдрядник несе вiдповiдальнiсть за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому замовником матерiальних pecypciв.
 
5. Пiдрядник гарантує якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, виконання пусконалагоджувальних робіт, досягнення показникiв, визначених у npоектнiй документацiї, та можливість обслуговування  npотягом гарантiйного строку.
 
6. У разi порушення зобов'язань за договором пiдряду може настати такий правовий наслiдок - сплата неустойки. Неустойка пiдлягає стягненню у повному розмiрi незалежно вiд вiдшкодування збиткiв.
 
7. Розрахунки за договором про закупівлю здійснюються на підставі Бюджетного кодексу України.
 
 У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконані роботи  здійснюється у робочому порядку після отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок на умовах відстрочки платежу.
 
8. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань           
 
 
9. Роботи мають бути виконаними до 31 грудня 2013 року.
 
10. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.
 
 11. Учасник при укладанні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
 
   12. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених ч. 5 ст. 40 Закону «Про здійснення державних закупівель».
 
13. Замовник перераховує Підряднику аванс в розмірі до 30 % від договірної ціни на виконання Робіт в строк протягом трьох банківських днів з моменту підписання  Договору.
 

 
 
 
 
ДОДАТОК 6
 
 
 

Технічні завдання
 
 

На капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС-325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документації
 
 
 
 
 
 

      
1.Технічні параметри існуючого обладнання
1.1.       Технічні характеристики електродвигунів агрегатів:
МС – 325-10/16В,   P = 4700 кВт. – 3 од., n=375 об/хв., U=10 кВ.
1.2.    Тип електромашинного збуджувача: МПВ-11-2113 (47,2/4,62кВт/110/30В 429/154А).
1.3.    Електропостачання Інгулецької головної насосної станції здійснюється по 2-м вводам від підстанції «Снігурівка» 154/35/10   ПАТ ЕК «Миколаївобленерго».
 
 
 
2.Вимоги щодо складу та функціонального призначення реакторної системи плавного пуску високовольтних електродвигунів насосних агрегатів:
2.1. Наявність проектно-кошторисної документації
 
2.2. Наявність технічної документації на предмет закупівлі, яка включає в   себе:
·     опис, схеми підключення, креслення, розрізи, технічні параметри, сумісність з існуючим обладнанням, параметри налаштування і т.д.;
·     обладнання системи плавного пуску повинно забезпечити почергове включення 3-х електродвигунів приводу насосних агрегатів в залежності від вимог технологічного режиму;
·     система повинна забезпечувати розгін електродвигунів до підсинхронної швидкості відповідно з програмою пуску, з наступним переходом на роботу від мережі та можливістю запуску наступного насосного агрегату;
·     система повинна обмежувати пускові струми на рівні, що не перевищують (2,5-3) Iн;
·     система повинна мати місцеве управління;
·     система повинна мати синусоїдальну форму вихідної напруги на протязі пуску;
·     система повинна мати інтервал між запусками насосних агрегатів не більше 60 хвилин;
·     система повинна забезпечувати зменшення посадки напруги живильної мережі;
·     система повинна забезпечувати зменшення механічних навантажень на агрегат та електродвигун;
·     блокування системи автоматики повинні виключити можливість включення напруги 10 кВ при:
- відсутності сигналу готовності обладнання силового ланцюга до роботи;
- відсутності сигналу готовності технологічного устаткування;
- неправильно зібраному комутаційному устаткуванні.
 
 
 
3.Вимоги до схеми:
·     захист від самовільного запуску насоса при появі живлення;
·     максимальний струмовий захист без витримки часу (струмове відсічення в двофазному виконанні з індикацією спрацьовування), уставка спрацьовування якого вибирається виходячи з величини максимального струму електродвигуна під час пуску від РУПП. Струмове відсічення призначене для захисту від міжфазних замикань в пусковому пристрої або в обмотці статора електродвигуна;
·     від перевантаження пускового пристрою, що спрацьовує при наступних умовах:
- при відмові автоматики, що включає шунтуючий апарат після завершення пуску;
- при аварійному відключенні шунтуючого апарату під час роботи електродвигуна внаслідок пошкоджень у схемі живлення ланцюга керування;
- при неповнофазному шунтуванні пускового пристрою після пуску електродвигуна.
·     від повторних пусків, яка призначена для виключення можливості повторного запуску приводного електродвигуна без витримки паузи, необхідної для зниження температури обмоток пускового пристрою;
·     від зниження напруги живлення в ланцюзі управління;
·     вибір роботи будь-якого насосного агрегату: від системи м'якого або в режимі прямого пуску;
·     передбачити зупинку електродвигуна під час пуску, у разі виникнення аварійної ситуації.
 
 
 
 


 
 
 
 
В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент". 
 
 
 
 
 
 
 
Копія
 
 
 
 
ДОДАТОК 5
 
 
 
 
ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
 
 
 
1.      Істотними умовами договору про закупівлю є:
 
-           предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
 
-           вимоги щодо якості робіт;
 
-           порядок здійснення оплати;
 
-           сума визначена у договорі;
 
-           термін та місце виконання робіт;
 
-           строк дії договору;
 
-           права та обов'язки сторін;
 
     -    зазначення умови щодо можливості зменшення ціни Договору за взаємною згодою Сторін. Розрахунки за виконані роботи можуть бути здійснені в межах лімітів фінансування поточного року;
 
-           відповідальність сторін.
 
2.  Строки виконання робiт встановлюються Договором пiдряду, визначаються датою їx початку та закiнчення. Невід'ємною частиною договору пiдряду є календарний план виконання робiт, в якому визначаються дати початку та закiнчення вcix видiв (етапiв, комплексiв) робiт, передбачених договором пiдряду. У разі зміни обсягів фінансування кінцевий термін виконання робіт підлягає перегляду по узгодженню сторін
 
 
3. Замовник має право:
 
§         Вiдмовитися вiд прийнятrя закiнчених робiт у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть їx (його) використання вiдповiдно до мети, зазначеної у npоектнiй документації та договорi пiдряду, i не можуть бути усунені пiдрядником, замовником або третьою особою;
   • Вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених пiдрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо iнше не передбачено договором пiдряду. У такому разi збитки, завданi замовнику, вiдшкодовуються пiдрядником, у тому числi за рахунок вiдповiдного зниження договiрної цiни;
   • Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у строк – за десять днів до дати розірвання Договору;
 
§         Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;
 
§        Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі, і не можуть бути усунені Підрядноком, Замовником або третьою особою.
 
4. Пiдрядник гарантує якiсть закiнчених робiт i змонтованих конструкцiй, виконання пусконалагоджувальних робіт, досягнення показникiв, визначених у npоектнiй документацiї, та можливість обслуговування  npотягом гарантiйного строку.  
 
5. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від суми невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за кожний день затримки, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати пені повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
 
6. Розрахунки за договором про закупівлю здійснюються на підставі ст..48, ст..49 Бюджетного кодексу України.
 
 7. У разі збільшення лімітів фінансування на 2012 рік Замовник має право на підставі додаткової угоди змінити календарний план за згодою з Підрядником  до повного виконання Договору  у  2012 році.
 
8.    У разі зміни обсягів фінансування кінцевий термін виконання робіт підлягає перегляду по узгодженню сторін.
 
 
9.   Роботи мають бути виконаними до 31 грудня 2013 року.
 
10. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.
 
 11. Учасник при укладанні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
 
 12. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених ч. 5 ст. 40 Закону «Про здійснення державних закупівель».
 
13. Замовник перераховує Підряднику аванс розмірі 30% від договірної ціни  на виконання робіт протягом 15 банківських днів від дати зазначеної у звіті про результати проведення процедури закупівлі на строк не більше ніж 3 місяці з дня підписання Договору.