Інформація  про виробничу діяльність УК ІЗС за  9 місяців 2017р.
 
         За  9 місяців поточного року виконано ремонтних робіт на  суму 1 813,04. грн. Із них за рахунок:
-          коштів загального фонду- 14,92 тис.грн.:
-          коштів спеціального фонду – 968,67.грн.
-          залишків матеріалів – 829,45 тис.грн.
В тому числі обсяги робіт, виконаних:
 -  господарським способом  складають 1 528,08 тис.грн. (ремонт облицювання каналів, ремонт будівель НС, ремонт виробничих будівель);
 -  підрядним способом  - 284,96 тис грн.(профналадка ел.обладнання ГНС, профналадка системи водообліку на ЯГНС, ІГНС, ЯМК, оздоблювальні роботи фасаду ЯГНС)
 
Основні показники з  роботи у 2017 році.
№ п/п
Показники
Од.виміру
Виконання на 01.10.17р.
План на 01.10.2017
План на 2017 рік
Виконання  на 01.10.2016
1
Земляні роботи, в т.ч.
т.м3
31,699
30,00
26,00
11,635
 
- очищення каналів
т.м3
7,208
7,00
10,8
4,725
2
Ремонт ГТС
шт.
158
150
222
177
3
Обкошено каналів
га
755,8
755
755
756,8
4
Хімічна боротьба з рослиністю
га
21,1
21,0
21,0
19,6
5
Бетонні роботи
м3
294,5
60
60
124,2
6
Ремонт гідропостів
од.
118
100
115
104
 
 
Начальник відділу ремонтно-експлуатаційних робіт                             В.Лопатньов
 
 
 
 
 

  

Інформація про підсумки діяльності УКІЗС за 9 місяців 2017р.
( фінансові показники)
КПКП 2407050 " Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
9 місяців 2017
Загальний фонд
Затверджено кошторисом  на рік 37015,10
в т.ч.  
заробітна плата з нарахуваннями 15921,3
електроенергія 20782,4
Затверджено та профінансовано за 9 місяців ( всього) 32518,8
Спеціальний фонд
Затверджено кошторисом  на  рік 25955,9
в т.ч
за рахунок надходжень від надання платних послуг 21056,9
за рахунок залишку коштів, що склалися на початок року 4899
Надійшло коштів на спецрахунок на за 9 місяців ( тис.грн.) 25993,2
Нараховано доходів за  9 місяців ( тис.грн.)  22201,06
Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду(спец.фронд), тис. грн. 1217,1
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду  тис. грн. 95,6
в т.ч.
за рахунок доходів ( авансові платежі водокористувачів) 25
Середньооблікова чисельність штатних працівників ( осіб) 263
( в т.ч. 259 ос. - загальний фонд, 4 ос.- спец.фонд)
Середньомісячна зар.пл. на 1 шт. працівника( загальний фонд) 4182
Середньомісячна зар.пл. ІТП (загальний фонд) 5944
Середньомісячна зар.пл. РОБІТНИКИ (загальний фонд) 3555
В. о. головного бухгалтера Т. Джоган
Головний економіст О. Коломойцева