Зведена інформація про підсумки діяльності УКІЗС за 9 місяців 2015 рік
Бюджетна установа -Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
Головний розпорядник коштів - Міністерство екології та природних ресурсів
КПКП 2407050 " Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
Мета бюджетної програми: Забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах
Завдання та напрямки бюджетної програми: Експлуатація державного водогосподарського комплексу
І. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань на 2015 рік 35378,05
в тому числі:
загальний фонд ( тис. грн.) 30448,95
обсяг надходжень до спеціального фонду ( тис. грн.) 4929,1
результати фінансово-господарської діяльності 2 014р.
ІІ. Обсяг перекаченої води ( млн.м3) 88,524
ІІІ. Середньооблікова чисельність штатних працівників ( осіб) станом на 01.10.2015р. 267
Річний фонд оплати праці ( тис. грн.) 6806
Середньомісячна зар.пл. на 1 штатного працівника всього ( грн.)за січень - вересень 2015р. 2509
ІV. Здійснено держаних закупівель кількість тис. грн.
- відкриті торги 1 601,2
- закупівля в одного учасника 2 21145

 
Інформація  про виробничу діяльність УК ІЗС за  січень -вересень 2015р.
 
         За  9 місяців поточного року виконано ремонтних робіт на  суму 969,45 тис. грн. Із них за рахунок:
-          коштів загального фонду- 12,24  тис.грн.:
-          коштів спеціального фонду – 694,87 тис.грн.
-          залишків матеріалів – 263,04 тис.грн.
В тому числі обсяги робіт, виконаних:
 -  господарським способом  складають 794,58, тис.грн. (ремонт облицювання каналів, ремонт будівель НС, ремонт виробничих будівель);
 -  підрядним способом  - 174,87 тис.грн.(профналадка ел.обладнання ГНС, профналадка системи водообліку на ЯГНС, ІГНС, ЯМК,ремонт фасаду будівлі ЯГНС)
 
Основні показники з  роботи у 2015 році.
№ п/п
Показники
Од.виміру
Виконання на 01.10.15р.
1
Земляні роботи, в т.ч.
т.м3
10,52
 
- очищення каналів
т.м3
9,07
2
Ремонт ГТС
шт.
212
3
Обкошено каналів
га
755,0
4
Хімічна боротьба з рослиністю
га
14,7
5
Бетонні роботи
м3
99,2
6
Ремонт гідропостів
од.
120
7
Розробка та впровадження рацпропозицій
од.
2                         
 
 
:
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу ремонтно-експлуатаційних робіт                             В.Лопатньов