Інформація про підсумки діяльності УКІЗС за І півріччя  2018 р.   
                                               ( фінансові показники)
КПКП 2407050 " Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
             
Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань на рік, який затверджено кошторисом  
Загальний фонд (тис. грн.)   38993,7
в т.ч.              
заробітна плата з нарахуваннями     18115,3
електроенергія         20045
Спеціальний фонд (тис. грн.) 12298,8
             
Надійшло коштів на спецрахунок  (тис. грн.)   8673,3
Нараховано доходів за І півріччя 2018 року(тис. грн.) 13752,3
Середньомісячний обсяг надання платних послуг на 1 особу(грн.) 5581,27
             
Середньооблікова чисельність штатних працівників ( осіб)  259
Середньомісячна зар.пл. на 1 штатного працівника всього (грн.) 5226
  Середньомісячна зар.пл. ІТП (загальний фонд) - грн. 6687
  Середньомісячна зар.пл. РОБІТНИКИ (загальний фонд) - грн. 4172