ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 № 922

 

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142.
1.3. Місцезнаходження : Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196,
57 300.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211011000553, 35221012000553 в УДКCУ у Снігурівському районі Миколаївської обл., МФО 826013.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: Державне агентство водних ресурсів України , 37472104.
2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www.ukios.mk.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016-97. 40.10.1 –« Електрична енергія»
5.2. Кількість товару, вид робіт або послуг: Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 1136,26 тис. кВт-год, Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 35,0 тис. кВт-год, Лот №3 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 3,0 тис. кВт-год
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Снігурівський район Миколаївської області, Жовтневий район Миколаївської області.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: лютий – грудень 2012 року.
6. Найменування (прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з яким проведено переговори: Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго», вул. Громадянська 40, м. Миколаїв, 54017, (0512)49-12-46; 47-78-03
7. Ціна пропозиції: Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 1 334 134 грн. (Один мільйон триста тридцять чотири тисячі сто тридцять чотири грн. 00 коп)(з урахуванням ПДВ); Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 37 640 грн.( Тридцять сім тисяч шістсот сорок грн..00 коп.) (з урахуванням ПДВ); Лот №3 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 3 226 грн.( Три тисячі двісті двадцять шість грн.. 00 коп.) (з урахуванням ПДВ).

8. Додаткова інформація: Основні кваліфікаційні критерії, яким повинен відповідати учасник конкурсних торгів встановлюються відповідно до ст. 16 Закону України від 01.06.10р. №2289-УІ «Про здійснення державних закупівель» Додаткову інформацію можна отримати: (05162) 2-12-95, 3-45-09, факс (05162) 2-10-93.

Головний інженер УКІЗС ______________________А.С. Колосов
(підпис. М.П.)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 № 922

ОБГРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142.
1.3. Місцезнаходження : Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, 57 300.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Колосов Анатолій Сергійович, головний інженер, Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, адмінбудівля УКІЗС, 57 300, (05162) 2-12-95, телефакс (05162)2-10-93, e-mail: ukios@sng.mk.ua.
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне агентство водних ресурсів України , 37472104.
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: протокол засідання комітету з конкурсних торгів №_2/1_ від_02.02.2012 р.
2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК016-97 40.10.1 –«Електрична енергія » 3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 1136,26 тис. кВт-год, Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 35,0 тис. кВт-год, Лот №3 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 3,0 тис. кВт-год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Снігурівський р-н Миколаївської області; Жовтневий р-н Миколаївської області.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: лютий – грудень 2012 року.
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1.Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго».
4.2. Ідентифікаційний код (ідентифікаційний номер): 23399393
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, 54017, тел.(0512)49-12-46; 47-78-03
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010р. зі змінами згідно Закону № 3681-VI від 08.07.2011р., а саме: « відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем ), за відсутності при цьому альтернативи».
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: Згідно Закону України «Про природні монополії» Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» є суб’єктом природних монополій відповідно до виданої ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, в переліку суб’єктів природних монополій Миколаївської області, який розміщено на сайті Антимонопольного комітету України, Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» під №1 є монополістом з передачі і розподілу електроенергії місцевими локальними мережами.
Не укладення договору на закупівлю електроенергії для Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи призведе до відключення від електромережі, до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, а саме до зриву підготовки та пуску системи Головної насосної станції та не дасть змоги виконати договірні зобов’язання по забезпеченню водокористувачів водою для зрошення сільгоспкультур.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі :
1. Закон України від 01.06.2010р. № 2289-УІ «Про здійснення державних закупівель» зі змінами від 08.07.2011р.(- п.2 ч.2 статті 39 Закону – відсутність конкуренції; - п.4 ст.2 Закону - відсутність окремих законів України, що визначають особливості здійснення закупівлі товарів(в тому числі електричної енергії, її передача та розподіл).
2. Річний план закупівель на 2012 рік Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
3. Закон України від 20.04.2000р. №1682-ІІІ «Про природні монополії».
4. Перелік суб’єктів природних монополій Миколаївської області, розміщених на сайті Антимонопольного комітету України.
5. Копія Ліцензії, виданої Національною комісією регулювання електроенергетики України ( НКРЕ) на постачання електричної енергії за регульованим тарифом.


Головний інженер УКІЗС ______________________А.С. Колосов
(підпис. М.П.)