Запобігання втрат води із каналів.

Важливими показниками роботи зрошувальної системи є втрати води. Вони складаються із трьох основних видів: фільтрація, технічні втрати і випаровування. Як правило найбільші втрати відбуваються в результаті фільтрації.
Втрати води на фільтрацію з каналів потребують додаткових витрат на збільшення забору води з системи, збільшення пропускної спроможності каналів і споруд, потужності насосних станцій, а також на поліпшення меліоратівного стану зрошуваних земель.
При будівництві магістрального каналу і розподільчої мережі Інгулецької зрошувальної системи дно і укоси каналу були обличкуванні монолітним бетоном і з/б плитами НПК. За період експлуатації меліоративної мережі , впродовж 50 років, облицювання частково втратило свій первинний стан, що привело до збільшення фільтраційних витрат з каналу.
 Ремонт облицювання каналів бетоном і заміна плит НПК потребує значних коштів. На сучасному етапі експлуатації мережі є різні технології зменшення фільтраційного процесу з русла каналів. Спільно з інститутом водних проблем нами була вибрана експериментальна ділянка по вивченню фільтрації води з Інгулецького магістрального каналу ПК 530 – ПК 531+50. На протязі минулого року велося спостереження за станом горизонту грунтових вод в районі вибраної ділянки каналу. У поточному році на цій ділянці каналу був виконаний протифільтраційний екран з геомембрани HDPE (поліетилен високої щільності) Solmax 440-70007 t= 1мм) протяжністю 150п.м., що був поставлений фірмою ТОВ “Триплан Україна ”
 

Для спостереження за станом грунтових вод, поза зоною дії протифільтраційного екрану, були пробурені додатково три режимно-наглядові свердловини. Після пуску води ведеться систематичне спостереження за станом горизонтів ґрунтових вод по двох п’єзометричних створах (на ділянці облицьованого та необлицьованного геомембраною каналу).
Після закінчення поливного сезону, за результатами спостережень за станом рівня ґрунтових вод, будуть зроблені остаточні висновки ефективності облицювання каналу з геомембрани з метою її подальшого використання як протифільтраційного екрану на зрошувальних каналах.

 

Начальник виробничого відділу В.Лопатньов