ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

 

26.07.2010 № 922

 

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

від 27.12.2011 № 428)

 

 
 
 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (із змінами)

 

 
 
на 2012 рік
Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи, код за ЄДРПОУ- 01034142                                                 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
 
Предмет закупівлі
 
Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)
 
Джерело фінансу-вання
 
Очікувана вартість предмета закупівлі
 
Процедура закупівлі
 
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
 
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)
 
Примітки
3
5
8
 
Електрична енергія
 
Код 40.10.1
 
КПКВ
 
2407050
 
КЕКВ 1163
 
 
Державний бюджет
 
 
 
 
 
 
Закупівля в одного учасника
 
 
 
лютий
 
 
 
 

 
Закупівля проводиться по тимчасовому кошторису          на  І квартал 2012 рік
 
Електрична енергія
 
Код 40.10.1
 
КПКВ
 
2407050КЕКВ 1163
 
Державний бюджет
 
 
 
 
Закупівля в одного учасника
 
березень –квітень
 

 
 
Капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи  плавного пуску з послідовним включенням  трьох електродвигунів МС-325-10/16В та виготовленням проектно-кошторисної документації                         ДБН Д.1.1-1-2000
 
КПКВ
 
2407050
 
 
 
 
 
 
КЕКВ 2133
 
Державний бюджет
 
 
 
 

 
Відкриті торги
 
квітень
 

 
Розрахунки за виконані роботи здійснюються в межах лімітів фінансування поточного року
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.03 2012 року № 7.                       
 
 
 
                            Заступник голови комітету з конкурсних торгів    Козленко Є.В.                              _______________
 
                                                                                                                                      (прізвище, ініціали)                                     (підпис)    М. П.
 
Секретар комітету з конкурсних торгів __Кухта Н.М.                         _____________
                                                       
        (прізвище, ініціали)                                    (підпис)
 

 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922

(у редакції наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 N 428)
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142.
1.3. Місцезнаходження: м. Снігурівка, Миколаївська обл., вул.Леніна, 196
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211011000553, 35221012000553 в УДКСУ у Снігурівському районі Миколаївської обл., МФО 826013.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Козленко Євгеній Володимирович – начальник відділу водокористування, Свинобой Володимир Володимирович – головний енергетик УК ІЗС, м.Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196, (05162)2-18-43, телефакс (05162)2-10-93, e-mail: ukios@ sng.mk.ua.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державне агентство водних ресурсів України, 37472104.
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення) 980 000 грн. (дев’ятсот вісімдесят тисяч грн.)
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.ukios.mk.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: Капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС-325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документації.
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Інгулецька головна насосна станція УК ІЗС
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень - грудень 2012 року, січень - грудень 2013 року
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196, адмінбудівля УКІЗС, кабінет головного інженера, 57 300.
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):
7.1. Розмір Не вимагається
7.2. Вид.
7.3. Умови надання.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів 8.1. Місце. м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196, адмінбудівля УКІЗС, кабінет головного інженера, 57 300. 8.2. Строк: 10.05. 2012 року о 9 годині 00 хвилин 9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196, адмінбудівля УКІЗС, кабінет головного інженера, 57 300.
9.2. Дата: 10.05.2012р.
9.3. Час: о 10 годині 00 хвилин
10. Додаткова інформація: Основні кваліфікаційні критерії, яким повинні відповідати учасники конкурсних торгів встановлюються відповідно до ст.16 Закону України від 01.06.10р. № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» телефон для довідок: (05162) 2-18-43, 2-10-92, 2-10-93 факс (05162) 2-10-93.
Заступник голови комітету з конкурсних торгів Є.В.Козленко