ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142. 1.3. Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, 57 300. 1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) : Коломойцева Оксана Григорівна , начальник планово-економічного відділу УК ІЗС, Свинобой Володимир Володимирович – головний енергетик УК ІЗС, Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, адмінбудівля УКІЗС, 57 300, (05162) 2-12-95, телефакс (05162)2-10-93, e-mail: ukios@sng.mk.ua. 1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне агентство водних ресурсів України , 37472104. 1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: від 16.11.2012 р. 2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України 3. Інформація про предмет закупівлі: 3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016-97 40.10.1 –“Електрична енергія” (електрична енергія)
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: - 60 347 кВт/год. 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Об”єкти УК ІЗС у Снігурівському районі Миколаївської області
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: грудень 2012року 4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі: 4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго” 4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків- 23399393 4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, 54017, тел.(0512)49-12-46; 47-78-03.
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” № 2289-VI від 01.06.2010р. зі змінами, а саме: “відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем ), за відсутності при цьому альтернативи ”.
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: Згідно Закону України “Про природні монополії” Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго” є суб’єктом природних монополій відповідно до виданої ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, в переліку суб’єктів природних монополій Миколаївської області, який розміщено на сайті Антимонопольного комітету України, Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго” під №1 є монополістом з передачі і розподілу електроенергії місцевими локальними мережами.
Не укладення або несвоєчасне укладання договору на закупівлю електроенергії може призвести до відключення від електромережі, що призведе до невиконання завдань та функцій, покладених на Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі :
1. Закон України від 01.06.2010р. № 2289-УІ “Про здійснення державних закупівель ” зі змінами ( п.2 ч.2 статті 39 Закону – відсутність конкуренції).
2. Річний план закупівель (із змінами) на 2012 рік Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
3. Закон України від 20.04.2000р. №1682-ІІІ “Про природні монополії” (стаття 5)
4. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006р. № 537-р “Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій ” (пункт 6.4).
5. Перелік суб’єктів природних монополій Миколаївської області, розміщених на сайті Антимонопольного комітету України.
6. Копія Ліцензії, виданої Національною комісією регулювання електроенергетики України ( НКРЕ) на постачання електричної енергії за регульованим тарифом.


Заступник голови комітету з конкурсних торгів О.Г.Коломойцева


 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 № 428)
 

 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (із змінами)

 

 

на 2012 рік

Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи, код за ЄДРПОУ- 01034142                                                 (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)
Джерело фінансу-вання
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)
Примітки
3
5
8
Електрична енергія
Код 40.10.1
КПКВ
2407050
КЕКВ 1163
Державний        бюджет
1 375 000, 00 грнПДВ           ( Один мільйон триста сімдесят п’ять    тисяч грн. 00коп.)
 
Закупівля в одного учасника
Лютий
 
 
Головний енергетик УК ІЗС                                   В. Свинобой, інженер І кат. виробничого відділу          Н. Кухта
Закупівля проводиться по тимчасовому кошторису          на  І квартал 2012 рік
Електрична енергія
Код 40.10.1
КПКВ
2407050КЕКВ 1163
Державний        бюджет
 
17 168 603.46 грн. з ПДВ         ( Сімнадцять мільйонів сто шістдесят вісім    тисяч  шістсот три грн. 46 коп.)
Закупівля в одного учасника
Березень –квітень
Головний енергетик УК ІЗС                                   В. Свинобой, інженер І кат. виробничого відділу          Н. Кухта
 
Зняти 158 396,54 грн
Капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи  плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС-325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документації                         ДБН Д.1.1-1-2000
КПКВ
2407050
 
 
 
 
 
КЕКВ 2133
Державний        бюджет
 
 
899 940,00 грн. з ПДВ        
(Вісімсот дев’яносто    дев’ять тисяч дев’ятсот сорок грн. 00 коп.)
Відкриті торги
Квітень
Головний енергетик УК ІЗС                                   В. Свинобой, начальник ІГНС В.Воронов, начальник виробничого відділу В.Лопатньов,      інженер      І категорії виробничого відділу Н. Кухта
Розрахунки за виконані роботи здійснюються в межах лімітів фінансування поточного року
 
Продукти нафтоперероблення рідкі: дизельне  паливо, бензин
код 23.20.1
КПКВ
2407050
КЕКВ 1131
Державний        бюджет
 
 
274 400 грн. з ПДВ        
(Двісті сімдесят                 чотири тисячі                                чотириста грн. 00 коп.)
Відкриті торги
Липень     
Головний механік УК ІЗС                                   В. Ягодинець,начальник виробничого відділу УК ІЗС   В. Лопатньов, інженер І категорії виробничого відділу Н. Кухта
 
 
Електрична енергія
Код 40.10.1
 
КПКВ
2407050КЕКВ 1163
 
Державний бюджет
 
 
320 000,00 грн. з ПДВ         ( Триста двадцять  тисяч грн. 00 коп.)
 
Закупівля в одного учасника
 
Серпень 
 
Головний енергетик УК ІЗС                                   В. Свинобой, інженер І кат. виробничого відділу          Н. Кухта
 
Продукти нафтоперероблення рідкі: дизельне   паливо, бензин, дизельне мастило, масло        трансформаторне Т-1500, масло           турбінне  ТП-30,  гас)                           код 23.20.1
КПКВ
2407050
КЕКВ 1131
Державний        бюджет
 
 
436 833,00 грн. з ПДВ        
(Чотириста тридцять шість   тисяч вісімсот тридцять три грн.         00 коп.)
Відкриті торги
Вересень     
Головний механік УК ІЗС                                   В. Ягодинець,начальник виробничого відділу УК ІЗС   В. Лопатньов, інженер І категорії виробничого відділу Н. Кухта
 
 
Електрична енергія
Код 40.10.1
 
КПКВ
2407050КЕКВ 1163
 
Державний бюджет
 
 
 
1406 330 грн. з ПДВ           (Один мільйон чотириста шість тисяч триста        тридцять грн. 00 коп.)
 
Закупівля в одного учасника
 
Вересень
 
Головний енергетик УК ІЗС                                   В. Свинобой, інженер І кат. виробничого відділу          Н. Кухта
 
 
Електрична енергія
Код 40.10.1
 
КПКВ
2407050КЕКВ 1163
 
Державний бюджет
 
 
67 196,54 грн. з ПДВ           (Шістдесят сім тисяч сто дев’яносто шість грн. 54 коп.)
 
Закупівля в одного учасника
 
Листопад
 
Головний енергетик УК ІЗС                                   В. Свинобой, інженер І кат. виробничого відділу          Н. Кухта
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.02.2012року № 4, 28.03 2012 року № 7; 26.07.2012 року № 17,                   07.08.2012р. № 19,  06.09.2012р. № 24, 19.09.2012р. №27, 16.11.2012р.№34.
 
                            Заступник голови комітету з конкурсних торгів    Коломойцева О.Г.                              _______________
                                                                                                                            (прізвище, ініціали)                                                       (підпис)
 
 
                                                                Секретар комітету з конкурсних торгів __Кухта Н.М.                                _____________
                                                                                                                                                            (прізвище, ініціали)                                             (підпис)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

№ 8 від 14 листопада.2012р.

1. Замовник:
1.1. Найменування. Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01034142
1.3. Місцезнаходження. вул.Леніна, 196, м.Снігурівка, Миколаївська обл., 57300
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Козленко Євгеній Володимирович – головний інженер УК ІЗС, м.Снігурівка, Миколаївська обл., вул. Леніна, 196, (05162)2-12-95, телефакс (05162) 2-10-93, e-mail: ukios@ sng.mk.ua.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державне агентство водних ресурсів України, 37472104
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти державного бюджету України
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування.: код 23.20.1 - Продукти нафтоперероблення рідкі (дизельне паливо, бензин, дизельне мастило, масло трансформаторне Т-1500, масло турбінне ТП-30, гас)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот №1: дизельне паливо (наливом) – 15 000 л; дизельне паливо (по талонах) – 2 000 л; бензин А-76(80) (наливом) -13 800 л; бензин А-76(80) (по талонах) – 1 200 л; бензин А-92 (по талонах) – 8 050 л;
Лот №2: дизельне мастило М-10ДМ - 200 л; дизельне мастило МС-20 - 200 л; масло трансформаторне Т-1500 - 200 л; масло турбінне ТП-30 - 600 л; гас - 400 л
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Гайдара, 10, м. Снігурівка, Миколаївська обл., 57 300.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. листопад - грудень 2012р. 4. Процедура закупівлі. Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.ukios.mk.ua.
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. № 111 (713) від17.09.2012 р., № 286164. 5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. № 121 (723) від 22.10.2012р. , №306852. 5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. №127(729) від 12.11.2012р.№ 316851 5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. два
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
- Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Термінал”, - Товариство з обмеженою відповідальністю “АгроІнтер”. 6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: - 31294401; - 31554542. 6.4. Місцезнаходження/місце проживання. - м. Херсон, вул. Івана Вазова, 1, 73000; - м. Миколаїв, вул.Гречишникова,52, 54003. 7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів: 7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 17.10.2012 до 09:00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 17.10.2012 об 10:00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. дві
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
- Пропозиція з конкурсних торгів №1 – Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Термінал”: Лот №1 – 422 931,0 грн.(чотириста двадцять дві тисячі дев’ятсот тридцять одна грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 70 488,50грн.; Лот №2 - 30 280,00грн. (Тридцять тисяч двісті вісімдесят грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 5 046,67грн.;
- Пропозиція з конкурсних торгів №2 - Товариство з обмеженою відповідальністю “АгроІнтер”: Лот №1 – 409 361,0 грн.(чотириста дев’ять тисяч триста шістдесят одна грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 68 226,83; Лот №2 - 27 472,00грн. (Двадцять сім тисяч чотириста сімдесят дві грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ4 578,67грн.; 7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
Лот №1:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 409 361 грн, у тому числі ПДВ 68226,83 грн
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 422931,00грн, у тому числі ПДВ70488,50грн
номер 2та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цифрами) 409 361,00грн. (Чотириста дев’ять тисяч триста шістдесят одна грн.00коп.), у тому числі ПДВ 68 226,83 грн.
Лот №2:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 27472,00 грн, у тому числі ПДВ 4578,67 грн
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 30 280,00 грн, у тому числі ПДВ5 046,67грн.
номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів :
(цифрами) 27 472,00грн. (Двадцять сім тисяч чотириста сімдесят дві грн.00коп.), у тому числі
ПДВ 4 578,67 грн.
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: Лот №1-2: 18.10.2012 року
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю “АгроІнтер” 9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 31554542.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. м. Миколаїв, вул. Гречишникова,52, 54003 (0512) 55-40-69, (0512)55-40-71.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. Лот 1-2: 06.11.2012 р.
Лот №1:
409 361,00 грн. (Чотириста дев’ять тисяч триста шістдесят одна грн.00кп.) у тому числі ПДВ 68 226,83 грн. ;
Лот №2:
27 472,00 грн. (Двадцять сім тисяч чотириста сімдесят дві грн. 00коп) у тому числі ПДВ 4 578,67 грн.
10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару: Визначається у договорі про закупівлю.
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Причини.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам.
- Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Термінал” - Товариство з обмеженою відповідальністю “АгроІнтер” 13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
- Товариство з обмеженою відповідальністю “ Торговий Дім “Термінал ” - Товариство з обмеженою відповідальністю “ АгроІнтер ” 13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. 14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): Відкриті торги проведено на підставі вимог Закону України №2289-УІ “Про здійснення державних закупівель ” від 01.06.2010р. із змінами та доповненнями за рішенням комітету конкурсних торгів № 24 від 06.09.2012р Критерій оцінки – ціна.
15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Заступник голови комітету
з конкурсних торгів О.Г.Коломойцева – начальник планово-економічного відділу
Члени комітету:
В.В.Свинобой – головний енергетик УК ІЗС
Н.П.Нікітіна - головний бухгалтер

Секретар комітету
з конкурсних торгів Н.М.Кухта – інженер І кат. виробничого відділу

 Заступник голови комітету з конкурсних торгів__________О.Г.Коломойцева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
 

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування. Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01034142
1.3. Місцезнаходження. вул. Леніна, 196, м.Снігурівка, Миколаївська обл., 57300
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державне агентство водних ресурсів України, код 37472104
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти державного бюджету України
3. Процедура закупівлі. відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі. код 23.20.1 - Продукти нафтоперероблення рідкі (дизельне паливо, бензин, дизельне мастило, масло трансформаторне Т-1500, масло турбінне ТП-30, гас)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот №1: дизельне паливо (наливом) - 15000 л; дизельне паливо (по талонах) - 2000 л; бензин А-76(80) (наливом) -13 800 л; бензин А-76(80) (по талонах) - 1200 л; бензин А-92 (по талонах) - 8050 л;
Лот №2: дизельне мастило М-10ДМ - 200 л; дизельне мастило МС-20 - 200 л; масло трансформаторне Т-1500 - 200 л; масло турбінне ТП-30 - 600 л; гас - 400 л
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Гайдара, 10, м. Снігурівка, Миколаївська обл., 57 300.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. листопад - грудень 2012 року
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.ukios.mk.ua
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. № 111 (713) від17.09.2012 р., № 286164. 5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель").
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. ВДЗ №121 (723) від 22.10.2012р. , №306852.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною: 18.10.2012 р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 06.11.2012 р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення.
6.3.2. Причина.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Лот №1 – 409 361грн. з урахуванням ПДВ
Лот №2 – 27 472 грн. з урахуванням ПДВ
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): Визначається у договорі про закупівлю.
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
Лот №1 - Товариство з обмеженою відповідальністю “АгроІнтер”;
Лот №2 - Товариство з обмеженою відповідальністю “АгроІнтер”.
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 31554542.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). м. Миколаїв, вул. Гречишникова, 52, 54003.
9.4. Номер телефону, телефаксу. (0512) 55-40-69, (0512)55-40-71.

 

 


Заступник голови комітету з конкурсних торгів _______________ О.Коломойцева