Підсумки діяльності УК ІЗС за 2014 рік
Високих показників, досягнутих Управлінням каналів Інгулецької зрошувальної системи у минулому році, є результат спільних зусиль дружного колективу механізаторів, інженерно-технічних працівників, робітників інших професій, які спрямували свою роботу для забезпечення потреб водокористувачів Миколаївської та Херсонської областей.
Діяльність УК ІЗС була зосереджена на виконанні вимог спільного наказу Мінагрополітики України та Держводагентства від 06.01.2015р.№6/1 “Про підготовку меліоративної системи до роботи у 2015 році”. Всіма виробничими підрозділами була виконана робота по технічному обстеженню гідротехнічних споруд, насосних станцій, каналів та інших об’єктів. За даними актів обстеження технічного стану споруд були визначені необхідні обсяги робіт для підготовки меліоративних споруд до сталого функціювання у поливному сезоні 2015 року. Складені пооб’єктні графіки виконання основних обсягів робіт по підготовці каналів з визначенням термінів виконання робіт та відповідальних осіб. Для надання допомоги і здійсненню контролю за ходом і якістю підготовки закріплені за виробничими підрозділами відповідальні інженерно-технічні працівники управління.
Підготовка державної міжгосподарської мережі, насосних станцій, гідротехнічних споруд і каналів надала потенціальну можливість землекористувачам здійснити полив с/г культур на площі 9,64 тис.га, у тому числі по Миколаївській обл. 6,6 га, Херсонській області 3,04 га. На зрошення подали у 2014 році 45,8 млн. м3 води.
Згідно графіка роботи каналів та ліміту коштів на енергозабезпечення ГНС подача води водокористувачам була припинена 26 вересня 2014 року.
Поливна компанія пройшла без порушення договірних зобов’язань перед сільгоспвиробниками, надано послуг з подачі води на суму 6 ,2834 млн. грн.
В минулому році виконано:
- ремонт покрівлі боксів а/гаражу площею 470 м2 із заміною шиферної покрівлі на профнастил;
- заміна вставки переходу 900*1600 мм насосного агрегату ЯГНС; - заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі – 12шт.;
- ремонт статора ел.двигуна ІГНС;
- ремонт системи охолодження електродвигунів ІГНС та ЯГНС;
- ліквідовані наслідки пошкодження електрообладнання на ІГНС та ЯГНС внаслідок влучення блискавки в електромережу підстанції ;
- модернізація електросилового обладнання головних насосних станцій вартістю 650,0 тис.грн.
Всі об’єкти підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період , що дало змогу своєчасно виконувати заходи по підготовці системи до роботи у 2015 році.

Для більш ефективного використання коштів перевага по виконанню ремонтних робіт надається господарському способу 78,6 %. Тільки окремі спеціальні роботи виконуються підрядним способом. (водолазні роботи, пусконалагоджувальні.) Деякі електротехнічні роботи виконані власною електролабораторією, ліцензія якої отримана в березні минулого року.

При довгостроковій експлуатації меліоративної системи, понад 50-ть років, деякі об’єкти потребують капітального ремонту, а саме:
1. Докова частина Інгулецької головної насосної станції (підводна частина);
2. Труба-перехід під ІМК в районі балки Вєрьовчина;
3. Ремонт облицювання ІМК монолітним бетоном ПК 516-533;
4. Встановлення системи плавного пуску насосних агрегатів ЯГНС.

 


Начальник відділу ремонтно-експлуатаційних робіт В.Лопатньов

Зведена інформація про підсумки діяльності УКІЗС за 2014 рік
Бюджетна установа -Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
Головний розпорядник коштів - Міністерство екології та природних ресурсів
КПКП 2407050 " Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
Мета бюджетної програми: Забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах
Завдання  та напрямки бюджетної програми: Експлуатація державного водогосподарського комплексу
І. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань
38487,64
в тому числі:
 
загальний фонд ( тис. грн.)
30786,64
спеціальний фонд ( тис. грн.)
7701
результати фінансово-господарської діяльності
2 014р.
ІІ. Середньооблікова чисельність штатних працівників ( осіб)
281
Річний фонд оплати праці ( тис. грн.)
7873,2
Середньомісячна зар.пл. на 1 штатного працівника всього ( грн.)
2335
ІІІ. Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування вологосподарсько-меліоративного комплексу, млн.кВт/год.
23,153
ІV.Укладено договорів на послуги з подачі води
150 шт.
10,7 тис. га
в т.ч. Миколаївська обасть
105
7,1 тис. га
Херсонська область
45
3,6 тис.га
 Обсяг  води, поданої у маловодні регіони, тис.куб.м
47879,7
V. Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів,%
100
VІ. Середні витрати на подачу 1 тис.куб. м  води, поданої в маловодні  регіони, грн.
759
VІІ.Виконано ремонтних робіт ( поточний ремонт)( тис. грн.)
815,1
Виконано земляних робіт ( тис. м3)
22,47
в т.ч. очистка зрошувальної мережі ( тис. м3)
15,75
в т.ч. очистка колекторно - дренажної  мережі ( тис. м3)
8,56
Ремонт гідротехнічних споруд ( штук)
321
Окоска каналів ( км)
320
Ремонт насосно - силових агрегатів ( од)
15
Фактична вартість ремонтно - доглядових робіт ( тис. грн.)
2223
Проведено гідрометричних замірів витрат води ( кількість)
588
VІІІ. Здійснено держаних закупівель
кількість
тис. грн.
- відкриті торги
4
1232
- закупівля в одного учасника
 
 
2
20196,2