Інформація  про виробничу діяльність УК ІЗС
 за перший квартал    2015р.
 
 
Од. виміру
Виконання
Виконано ремонтних робіт, всього:
тис.грн.
272.867
в тому числі за рахунок: загального фонду
тис.грн.
0.624
спеціального фонду
тис.грн.
106.633
залишків матеріалів минулих років
тис.грн.
165.610
Із них: . Поточний ремонт, всього:
тис.грн.
272.867
 в т ч: господарський спосіб
тис.грн.
266.115
           підрядний спосіб
тис.грн.
6.752
Відремонтовано насосних агрегатів
шт
6
Земляні роботи
тис.м3
6.62
В т.ч.очищення
тис.м3
5.17
Пофарбовано ГТС
шт
147
Бетонні роботи
м3
42.8
Вирубка чагарника
га
24.3
Ремонт гідропостів
шт
62
 
 
 
 
 
 

Начальник ВРЕР                                             В.Лопатньов 

Зведена інформація про підсумки діяльності УКІЗС за І квартал 2015 рік
Бюджетна установа -Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
Головний розпорядник коштів - Міністерство екології та природних ресурсів
КПКП 2407050 " Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
Мета бюджетної програми: Забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах
Завдання  та напрямки бюджетної програми: Експлуатація державного водогосподарського комплексу
І. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань на 2015 рік
36378,05
в тому числі:
 
загальний фонд ( тис. грн.)
31448,95
спеціальний фонд ( тис. грн.)
4929,1
результати фінансово-господарської діяльності
2 014р.
ІІ. Середньооблікова чисельність штатних працівників ( осіб) станом на 01.04.2015р.
243
Річний фонд оплати праці ( тис. грн.)
6806
Середньомісячна зар.пл. на 1 штатного працівника всього ( грн.)за січень - березень 2015р.
2143
ІІІ. Здійснено держаних закупівель
кількість
тис. грн.
- відкриті торги
1
601,2
- закупівля в одного учасника
 
 
2
21695