Зведена інформація про підсумки діяльності УКІЗС за І півріччя 2015 рік
Бюджетна установа -Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
Головний розпорядник коштів - Міністерство екології та природних ресурсів
КПКП 2407050 " Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами
Мета бюджетної програми: Забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах
Завдання та напрямки бюджетної програми: Експлуатація державного водогосподарського комплексу
І. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань на 2015 рік 36378,05
в тому числі:
загальний фонд ( тис. грн.) 31448,95
спеціальний фонд ( тис. грн.) 4929,1
результати фінансово-господарської діяльності 2 014р.
ІІ. Обсяг перекаченої води ( млн.м3) 34,398
ІІІ. Середньооблікова чисельність штатних працівників ( осіб) станом на 01.07.2015р. 258
Річний фонд оплати праці ( тис. грн.) 6806
Середньомісячна зар.пл. на 1 штатного працівника всього ( грн.)за січень - червень 2015р. 2247
ІV. Здійснено держаних закупівель кількість тис. грн.
- відкриті торги 1 601,2
- закупівля в одного учасника 2 21695

 

 
 
Інформація  про виробничу діяльність УК ІЗС
 за другий квартал    2015р.
 
 
Од. виміру
Виконання
Виконано ремонтних робіт, всього:
тис.грн.
639.236
в тому числі за рахунок: загального фонду
тис.грн.
8.87
спеціального фонду
тис.грн.
398 473
залишків матеріалів минулих років
тис.грн.
231.891
Із них: . Поточний ремонт, всього:
тис.грн.
639.236
 в т ч: господарський спосіб
тис.грн.
525 725
           підрядний спосіб
тис.грн.
113.511
Відремонтовано насосних агрегатів
шт
7
Земляні роботи
тис.м3
9.5
В т.ч.очищення
тис.м3
8.17
Пофарбовано ГТС
шт
188
Бетонні роботи
м3
95.6
Вирубка чагарника
га
27.0
Ремонт гідропостів
шт
118
 
 
 
 
 
 

Начальник ВРЕР                                             В.Лопатньов