Управління каналів Інгулецької  зрошувальної системи                                    

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник УК ІЗС

Є.В.Козленко

12 січня 2018 р.

 

 

План заходів

щодо запобігання корупції

з/п

 

Зміст заходів

 

Термін 

виконання

 

Виконавці

 

Відповідальний за виконання

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1

  Забезпечити впровадження механізмів попередження корупції

Протягом року

Начальники  виробничих підрозділів, відділів та служб  УК ІЗС, юрисконсульт

М.Вербицький

А.Мільковський

2

  Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.

Постійно

 

Начальники  виробничих підрозділів , відділів та служб  УК ІЗС, юрисконсульт

М.Вербицький

А.Мільковський

3.

Забезпечити контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є УК ІЗС, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом

 року

 Головний інженер, служба економіки, бухгалтерія,  відділ  ВРЕР,

служба головного енергетика

 

М.Вербицький

А.Мільковський

 

 

4.

 

Забезпечити ефективне та раціональне  використання державного майна та безумовне  дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі, а також забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету

 

 

 

 

 

 

  

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заступник начальника; головний інженер; служба економіки; бухгалтерія; юрисконсульт.

М. Вербицький

О.Коломойцева

А.Мільковський

 

  5.

 

При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель.

 

Постійно

 

комітет з тендерних торгів Відділ ВРЕР, юрисконсульт,

головний механік

служба головного енергетика

 

Н.Кухта         М.Вербицький

А.Мільковський

 

 

6.

Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками адміністрації з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків

Постійно

Начальники  виробничих підрозділів, відділів та служб  УК ІЗС, юрисконсульт

М.Вербицький

А.Мільковський

 

7.

 

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щотижневий   дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками УК ІЗС.

Протягом року

 

 

 

 

 

 Бухгалтерія, служба економіки

М.Вербицький О.Коломойцева

Т.Джоган

 

8.

З метою ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

Протягом  року

 Начальники  виробничих підрозділів, відділів та служб  УК ІЗС, юрисконсульт 

М. Вербицький

О.Коломойцева А.Мільковський

9.

 

 

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»

 

 

 Постійно

 

Заступник начальника; головний інженер; відділ ВРЕР; відділ водокористування,бухгалтерія;

юрисконсульт.

М. Вербицький

В.Курінний

Н.Кухта        

О.Артюшенко

А.Мільковський

 

 

10.

Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять до Кабінету Міністрів України через мережу Інтернет та «гарячу лінію» від підприємців і громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі, та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань 

    

Протягом року

 

 

 

 

Заст . начальника;

юрисконсульт      

 М. Вербицький

А.Мільковський

 

 

11.

З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі адміністрації УК ІЗС, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання проявам корупції» систематично висвітлювати діяльність УК ІЗС, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам

 

 

 

 

 Протягом року

Заст . начальника;

юрисконсульт;

 головний бухгалтер; служба економіки, відділ ВРЕР;

служба головного енергетика

 

М.Вербицький

А.Мільковський

Т.Джоган

О.Коломойцева

 О.Сазонов

12.

Проаналізувати стан виконання державними службовцями вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16 „Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї, за 2018 рік та подати відповідну інформацію керівництву УК ІЗС

 

Протягом року

Заст . начальника,

юрисконсульт кат.; служба управління персоналом

М.Вербицький

Т.Бессарабова

А.Мільковський

13.

 

 

У процесі організації навчання працівників УК ІЗС в обов’язковому порядку забезпечити проведення навчальних семінарів з питань антикорупційного законодавства із залученням фахівців правоохоронних органів 

Протягом  року

 

Заст . начальника,

Служба Управління з персоналом,

юрисконсульт

М.Вербицький

Т.Бессарабова

А. Мільковський

 

14.

Забезпечити взаємодію та продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

 

 

Постійно

 

Начальники  виробничих підрозділів ,відділів та служб  УК ІЗС  

юрисконсульт

 

 

М.Вербицький

А.Мільковський

 

 

 

 

 

 

 

Юрисконсульт                                                                                  А.І. Мільковський

Заступник начальника УКІЗС                                                        М.Г. Вербицький