ДЕРЖВОДАГЕНТСТВО УКРАЇНИ

Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи

НАКАЗ № 62

від 11 квітня 2014 року м.Снігурівка

Про затвердження плану заходів


З метою систематизації у 2014 році роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам та забезпечення безумовного виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, та на виконання наказу Держводагентства України від 08.03.14 р.№42 «Про затвердження плану заходів» та з метою подальшої систематизації роботи щодо запобігання злочинам і корупції у 2014 році -

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити План заходів УК ІЗС на 2014 щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, та наказом Держводагентства від 08.03.2014р. №42 (додаються).
2. Заступнику начальника , головному інженеру, керівникам виробничіх підрозділів ,відділів та служб ( ГНС, СГЕ, РММ, РБД, автогараж, І-ВК, ІІ-ВК, ІІІ-ВК, ІУ-ВК ) прийняти до безумовного виконання цих заходів.
3. Контроль за виконанням цих заходів залишаю за собою.


Начальник УК ІЗС О.Братченко

Ознайомлені :
Є.Козленко В.Ягодинець В.Воронов М.Вербицький С.Кіндер Т.Джоган
В.Лопатньов Т.Бессарабова О.Сторожук
Н.Нікітіна В.Михайлов О.Долголуцька
О.Коломойцева М.Завірюхіна М.Хом’як
В.Свинобой І.Роман А.Дрозд
О.Артюшенко С.Шульга В.Кухтєй

                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                           Наказ УК ІЗС  
                                                                                                                                                                                 від  11.04.2014 року № 62
План заходів
 УК ІЗС на 2014 рік щодозабезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання
  та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2011 року № 1240 та на виконання наказу ДВА від 08.03.2014р. №42
 
№№
з/п
 
Зміст заходів
 
Термін виконання
 
Виконавці
 
Відповідальний за виконання
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
1
       Відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року№ 1001,забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні
Протягом року
Начальники виробничих підрозділів ,відділів та служб УК ІЗС, юрисконсульт
М.Вербицький
С.Шульга
2
         Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду
Постійно
 
Начальники виробничих підрозділів ,відділів та служб УК ІЗС, юрисконсульт
М.Вербицький
С.Шульга
3.
          Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є УК ІЗС, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм
Протягом
 року
 Головний інженер , служба економіки, бухгалтерія,  відділ РЕР,
служба головного енергетика
 
М.Вербицький
    С.Шульга
 
 
5
 
       Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна та безумовне дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі, а також забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету
 
 
 
Протягом року
 
 
 
 
 
 
 
 
 Заступник начальника; головний інженер ; служба економіки ; бухгалтерія; юрисконсульт
М. Вербицький
О.Коломойцева
Н.Нікітіна
 
 6
 
     При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів забезпечити дієвий контроль за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо складання договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель.
 
Постійно
 
комітет з конкурсних торгів Відділ РЕР,
Юрисконсульт,
головний механік
служба головного енергетика
 
Є.Козленко        М.Вербицький
С.Шульга
 
 
7
Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками адміністрації з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків
Постійно
Начальники виробничих підрозділів ,відділів та служб УК ІЗС, юрисконсульт 
С.Шульга
 
8
 
         З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечити щотижневий  дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками УК ІЗС
Протягом року
 
 
 
 
 
 Бухгалтерія, служба економіки
М.Вербицький Є.Козленко О.Коломойцева
Н. Нікітіна
 
9
З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг
Протягом року
 Начальники виробничих підрозділів ,відділів та служб УК ІЗС, юрисконсульт  
 
М. Вербицький
Є.Козленко
Н.Нікітіна
С.Шульга
10
 
 
          Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»
 
 
 Постійно
 
Заступник начальника; головний інженер; відділ РЕР; відділ водокористування, бухгалтерія;
   юрисконсульт
М. Вербицький
Є.Козленко
Н.Нікітіна
С.Шульга
 
 
11
  
   Забезпечити детальний розгляд пропозицій і звернень, що надходять до Кабінету Міністрів України через мережу Інтернет та «гарячу лінію» від підприємців і громадян у частині протидії корупції у водогосподарському комплексі, та оперативне вжиття заходів, спрямованих на вирішення порушених питань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 Протягом         року
 
 
 
 
 
 Заст . начальника;
 юрисконсульт
      
 М. Вербицький
С.Шульга
 
 
12.
 
 З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі адміністрації УК ІЗС, забезпечення відкритості і прозорості у фінансовій діяльності, у запровадженій на веб-сайті рубриці «Запобігання проявам корупції» систематично висвітлювати діяльність УК ІЗС, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам
 
 
 
 
 
 
Протягом року
 
Заст . начальника;
 юрисконсульт;
 головний бухгалтер; служба економіки, відділ РЕР;
служба головного енергетика
 
М.Вербицький
Є.Козленко Н.Нікітіна
С.Шульга
 
13
        Проаналізувати стан виконання державними службовцями вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 16 „Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента” в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї, за 2013 рік та подати відповідну інформацію керівництву УК ІЗС
 Квітень
Юрисконсульт ; служба управління персоналом
 С.Шульга
Т.Бессарабова
14
 
 
          У процесі організації навчання працівників УК ІЗС в обов’язковому порядку забезпечити проведення навчальних семінарів з питань антикорупційного законодавства із залученням фахівців правоохоронних органів
 
Протягом року
 
Служба управління персоналом ,
Юрисконсульт
М.Вербицький
 С.Шульга
 
15.
         Продовжити практику тісної співпраці з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.
         Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення
 
 
Постійно
 
Начальники виробничих підрозділів ,відділів та служб УК ІЗС  
Юрисконсульт
 
 
М.Вербицький
 С.Шульга
 
 
 Головний бухгалтер                               Н.Нікітіна                                                           Юрисконсульт                                     С.Шульга