ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства економіки України
 
                     26.07.2010 N 922
 
                                      (у редакції наказу  Міністерства економічного розвитку
 
і торгівлі України від 27.12.2011 N 428)
 
 
ПРОТОКОЛ
              розкриття пропозицій конкурсних торгів
         (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

 

1.                       Замовник:
 

 

 
1.1.                 Найменування Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи

 

 

 

 
1.2.                 Місцезнаходження м. Снігурівка, Миколаївська обл., вул.. Леніна, 196, 57300

 

1.3.                 Відповідальний за проведення торгів
 

 

 
 Козленко Євгеній Володимирович, Свинобой Володимир Володимирович ______

 

                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
                                           
 

 

 
 телефон (05162) 2-18-43

 

 телефакс (05162) 2-10-93
 
 

 

2.                       Інформація про предмет закупівлі Капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС-325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документації

 

 
 

 

3.                       Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. № 43 (645) від 09.04.2012 № 155524(БУД)

 

 
 

 

 4. Розкриття пропозицій   конкурсних   торгів   (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 21.05.2012 р.   10 год.00 хв.

 

                                              (дата)            (час)
 

 

 Місце розкриття  м. Снігурівка, Миколаївська обл., вул.. Леніна, 196, адмінбудівля УКІЗС, кабінет головного інженера, 57300

 

 
 5. Перелік   пропозицій   конкурсних   торгів    (кваліфікаційних пропозицій,   цінових   пропозицій),   запропонованих учасниками процедури закупівлі:
 
 
Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції, цінової пропозиції)
Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/
місце проживання, телефон/телефакс
Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів
(запитом щодо цінових пропозицій)
Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)
Примітка
№1. Вх. № 299
від 21.05.2012р
08 год15 хв
 
.
Міжнародний консорціум “Енергозберігання”,             код за ЄДРПОУ 23753877
м.Харків, вул.Маршала Конєва, 1-а, 61052,
тел./факс             (057) 712-34-93,
(057)712-23-83
 
Документи,передбачені документацією конкурсних торгів є в наявності
 
 
899 940,00грн.
(вісімсот дев’яносто дев”ять тисяч дев’ятсот сорок грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ
 
№2. Вх.№ 300
від 21.05.2012р.
08 год22 хв
 
Товариство з обмеженою відповідальністю             “ДП ”Аграрні стратегії”
код за ЄДРПОУ 35698784, 
м.Харків, вул. Луганська, 31, 60133,
 тел.. (095) 6031699,
факс (057) 7152880
Документи,передбачені документацією конкурсних торгів є в наявності
 
1 000 000,00грн. (один мільйон грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ
 
№3. Вх. № 303 від 21.05.2012р.,
08 год.40 хв.
Товариство з обмеженою відповідальністю    “   ЕлектроЕталон”        код за ЄДРПОУ 33647722,
Одеська обл..
м. Іллічівськ,          вул  .І-е Травня,   буд 1-Г офіс 249-Н, 68 000,
тел. (050)3927146      
   факс(0482)335788
Відсутні документи передбачені документацією конкурсних торгів:              1. Додаток 3, п.10- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
2. Додаток 5 – основні  умови договору;
3. Додаток 6 п.2.1-проектно-кошторисна документація
 
798 789 ,00 грн. (сімсот дев’яносто вісім тисяч сімсот вісімдесят дев’ять грн.00коп.) з урахуванням ПДВ
 
_______________
 * Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
 

 6. Присутні:

 

 

 6.1. Від учасників процедури закупівлі:

 

 

Заступник комерційного директора Міжнародного

 

 консорціуму “Енергозберігання”  Готлібович М.В.                      _____________________
      (посада, прізвище, ініціали)                                                                   (підпис)
 


 Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності):

 

 

 

 Відсутні

 

 
 6.2. Від замовника:
 В.о головного інженера УК ІЗС Лопатньов В.І                                _____________________
      (посада, прізвище, ініціали)                                                                          (підпис)
 
 

Члени комітету з конкурсних торгів:

 

 
Головний енергетик Свинобой В.В.                                        _____________________
Головний бухгалтер Нікітіна Н.П..                                           _____________________
Начальник планово-економічного відділу. Коломойцева О.Г.   _________________
Юрист Шульга С.О.                                                                _____________________
 
 


 Голова комітету з конкурсних торгів

 

 Козленко Є.В.                                                                                 ____________________
 (прізвище, ініціали)                                                                                (підпис)     М.П.
 
 

 Секретар комітету з конкурсних торгів

 

 Кухта Н.М.                                                                                      ____________________
 (прізвище, ініціали)                                                                                          (підпис)
 
 
ПРОТОКОЛ № 14
засідання комітету з конкурсних торгів
Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
про відхилення пропозицій конкурсних торгів
13 червня 2012 р. м. Снігурівка
Присутні:
Голова комітету з конкурсних торгів– начальник відділу водокористування Є.Козленко
Члени комітету з конкурсних торгів:
Головний енергетик В. Свинобой
Головний бухгалтер Н.Нікітіна
Начальник .планово – економічного відділу О. Коломойцева
Юрист С.Шульга
Секретар комітету з конкурсних торгів – Н.Кухта
Порядок денний:
1. Розгляд та відхилення пропозицій конкурсних торгів по процедурі відкриті торги на закупівлю робіт: “Капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС-325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документації” (ВДЗ № 43 (645) від 09.04.201, оголошення № 155524)
Слухали:
1. Голова комітету з конкурсних торгів Є.Козленко доповів, що під час перевірки пропозицій конкурсних торгів встановлено, що відповідно п.3 ст. 29 Закону України № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року (зі змінами) пропозиція Товариство з обмеженою відповідальністю “ ЕлектроЕталон” не відповідає вимогам документації конкурсних торгів - відсутні деякі документи передбачені документацією конкурсних торгів:
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– основні умови договору;
- проектно-кошторисна документації.
2. Головний енергетик В.Свинобой запропонував вищезазначену пропозицію відхилити та допустити до оцінки пропозицій конкурсних торгів на закупівлю робіт “ Капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС-325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документації” 2 пропозиції:
1. № 1 - Міжнародний консорціум “Енергозберігання;
2. № 2 –- Товариство з обмеженою відповідальністю “ДП ”Аграрні стратегії”.
Ухвалили:
1. У відповідності до п.3 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI (зі змінами) відхилити пропозицію конкурсних торгів Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕлектроЕталон” як таку, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів. До оцінки допустити 2 пропозиції з конкурсних торгів: 1. № 1 - Міжнародний консорціум “Енергозберігання;
2. № 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю “ДП ”Аграрні стратегії”.
2. Оприлюднити інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI (зі змінами) протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.
3. Повідомити учасника про відхилення пропозиції.
Члени комітету з конкурсних торгів:
Головний енергетик _______________ В.Свинобой
Головний бухгалтер ________________ Н.Нікітіна
Начальник .планово – економічного відділу _____________ О. Коломойцева
Юрист ______________ С.Шульга
Секретар комітету з конкурсних торгів _______________ Н.Кухта
Голова комітету з конкурсних торгів ________________ Є.Козленко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування : Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142. 1.3. Місцезнаходження: м. Снігурівка, Миколаївська обл., вул.Леніна, 196 , 57300 2. Предмет закупівлі: 2.1. Найменування предмета закупівлі. : Капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС-325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документації. 2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Інгулецька головна насосна станція УК ІЗС 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень - грудень 2012 року, січень - грудень 2013 року.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги 4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. ВДЗ № 43 (645 ) від 09.04.2012р., №155524. 5. Учасник-переможець: 5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Міжнародний консорціум “Енергозберігання” 5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: код ЄДРПОУ 23753877. 5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м.Харків, вул.Маршала Конєва, 1-а, 61052, тел./факс(057) 712-34-93, (057)712-23-83. 6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника): 899 940,00грн. (вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот сорок грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ 6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника): 14 червня 2012 року. 8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 14.07.2012р.
 
Голова комітету з конкурсних торгів Є.Козленко
 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування. Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01034142
1.3. Місцезнаходження. вул.Леніна, 196, м.Снігурівка, Миколаївська обл., 57300
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державне агентство водних ресурсів України, код 37472104
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти державного бюджету України
3. Процедура закупівлі. відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі. Капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС - 325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документації.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Інгулецька головна насосна станція УК ІЗС
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. червень - грудень 2012р., січень - грудень 2013р.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.ukios.mk.ua
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. №155524, ВДЗ №43 (645) від 09.04.2012р.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель").
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. №230022, ВДЗ №73 (675) від 18.06.2012
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною. 14.06.2012 р
6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 10.07.2012 р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення.
6.3.2. Причина.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 899940,00 грн. (з ПДВ)
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Міжнародний консорціум “Енергозберігання”
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 23753877
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи). м.Харків, вул.Маршала Конєва, 1-а, 61052
9.4. Номер телефону, телефаксу. (057) 712-34-93, (057)712-23-83.
 

Голова комітету з конкурсних торгів _______________ Є.Козленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
N 4 від 17.07.2012р.
1. Замовник:
1.1. Найменування. Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01034142
1.3. Місцезнаходження. вул.Леніна, 196, м.Снігурівка, Миколаївська обл., 57300
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Козленко Євгеній Володимирович – начальник відділу водокористування, Свинобой Володимир Володимирович – головний енергетик УК ІЗС, 57300 Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, тел (05162) 2-18-43, факс (05162) 2-10-93, e-mail: ukios@sng.mk.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Державне агенство водних ресурсів України, 37472104
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти державного бюджету України
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування.: “Капітальний ремонт насосно-силових агрегатів Інгулецької головної насосної станції з встановленням реакторної системи плавного пуску з послідовним включенням трьох електродвигунів МС - 325-10/16В та виготовлення проектно-кошторисної документації”.
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Інгулецька головна насосна станція УК ІЗС
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. червень - грудень 2012р., січень - грудень 2013р.
4. Процедура закупівлі. Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності).
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. №155524, ВДЗ №43 (645) від 09.04.2012р.
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. №230022, ВДЗ №73 (675) від 18.06.2012р.
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. №_____, ВДЗ №85 (687) від 16.07.2012р.
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. три
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
- Міжнародний консорціум “Енергозберігання”,
- Товариство з обмеженою відповідальністю “ДП ”Аграрні стратегії”
- Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕлектроЕталон”
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
- 23753877,
- 35698784,
- 33647722
6.4. Місцезнаходження/місце проживання.
- м. Харків, вул. Маршала Конєва, 1-а, 61052
- м. Харків, вул. Луганська, 31, 60133
- Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. І-е Травня, буд 1-Г офіс 249-Н, 68 000
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 21.05.2012 до 09:00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 21.05.2012 об 10:00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. три
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.
- 899 940,00грн. (вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот сорок грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ;
- 1 000 000,00грн. (один мільйон грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ;
- 798 789 ,00 грн. (сімсот дев’яносто вісім тисяч сімсот вісімдесят дев’ять грн.00коп.) з урахуванням ПДВ
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.
Товариство з обмеженою відповідальністю “ ЕлектроЕталон” - не відповідає вимогам документації конкурсних торгів - відсутні деякі документи передбачені документацією конкурсних торгів:
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- основні умови договору;
- проектно-кошторисна документація.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 899 940,00грн.;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 1 000 000,00грн.;
номер ________ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів
(цифрами)
899 940,00грн. (вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот сорок грн.), у тому числі ПДВ 149 990грн.
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 14.06.2012 року
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Міжнародний консорціум “Енергозберігання”
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 23753877
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. м. Харків, вул. Маршала Конєва, 1-а, 61052, (057) 712-34-93, (057)712-23-83.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 10.07.2012 року, 899 940,00грн. (вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот сорок грн.), у тому числі ПДВ 149 990 грн.
10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Причини.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам.
- Міжнародний консорціум “Енергозберігання”,
- Товариство з обмеженою відповідальністю “ДП ”Аграрні стратегії”
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам.
- Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕлектроЕталон”
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
- Міжнародний консорціум “Енергозберігання”,
- Товариство з обмеженою відповідальністю “ДП ”Аграрні стратегії”
- Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕлектроЕталон”
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
Відкриті торги проведено на підставі вимог Закону України №2289-У! “Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2000р. та Закону України №3681-УІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель” від 08.07.2011р. за рішенням комітету конкурсних торгів №7 від 28.03.2012р. Згідно протоколу №11 від 23 квітня 2012 року, комітетом з конкурсних торгів, було внесено зміни до документації з конкурсних торгів і перенесено дату розкриття пропозицій з 10.05.2012 року 10:00 год. на 21.05.2012 року 10:00 год. (на підставі вимог п.2 ст.23 Закон). Згідно протоколу №14 від 13 червня 2012р. комітетом з конкурсних торгів було відхилено пропозицію конкурсних торгів Товариство з обмеженою відповідальністю “Електро-Еталон”(на підставі вимог п.1 ст.29 Закону). Копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надана Міжнародному консорціуму “Енергозберігання” на запит Учасника (відповідно доп.4 ст.. 27 Закону)
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснювалась на основі наступних критеріїв:
оцінки – Ціна – 80 балів; строк виконання - 10 балів, гарантійне обслуговування – 10 балів.
15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Голова комітету з конкурсних торгів Є.В.Козленко – начальник відділу водокористування
Заступник голови комітету
з конкурсних торгів О.Г.Коломойцева – начальник планово-економічного відділу
Члени комітету:
В.В.Свинобой – головний енергетик УК ІЗС
Н.П.Нікітіна - головний бухгалтер
С.О.Шульга - юрист
Секретар комітету
з конкурсних торгів Н.М.Кухта – інженер І кат. виробничого відділу
 


Голова комітету з конкурсних торгів ______________Є.В.Козленко