РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
 
 
на 2011 рік ( із змінами)
Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
 
 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)
Джерело фінансу-вання
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)
Примітки
3
5
8
Продукти нафтоперероблення рідкі: дизельне паливо, бензин
код 23.20.1
КПКВ
2407050
КЕКВ 1131
Державний бюджет
190 550 грн.              ( Сто дев’яносто   тисяч п’ятсот п’ятдесят   грн. 00 коп.)
Запит цінових пропозицій
травень
 Головний механік УК ІЗС                                   В. Ягодинець,начальник виробничого відділу УК ІЗС                    В. Лопатньов, начальник планово-економічного відділу УК ІЗС               О. Коломойцева
 
 
 
 
 
Конкурсні торги проведено на підставі вимог ст. 35 Закону України № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р.
 
 
 
 
 
 
 
Продукти нафтоперероблення рідкі: дизельне паливо, бензин, мастило
код 23.20.1
КПКВ
2407050
КЕКВ 1131
Державний бюджет
635 000 грн.              ( Шістсот тридцять п’ять тисяч грн. 00 коп).
Відкриті торги
серпень
Головний механік УК ІЗС                                   В. Ягодинець,начальник виробничого відділу УК ІЗС                    В. Лопатньов, інженер І категорії виробничого відділу Н. Кухта, начальник планово-економічного відділу УК ІЗС     О. Коломойцева
 
 
 
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  05.08. 2011 року № 5 .
 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів    Колосов А. С.________________
 
 
(прізвище, ініціали)                               (підпис)    М. П.
 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів __Коломойцева О.Г.               ____
                                                                               (прізвище, ініціали)               (підпис)
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 № 922
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142.
1.3. Місцезнаходження : м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196, 57 300.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211011000553, 35221012000553 в УДК в Миколаївській обл., МФО 826013.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Колосов Анатолій Сергійович, головний інженер, (05162) 2-12-95, телефакс (05162)2-10-93 , e-mail: ukios@sng.mk.ua.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: Державне агентство водних ресурсів України, код за ЄДРПОУ 37472104
2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www.ukios.mk.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1.Найменування предмета закупівлі: “Продукти нафтоперероблення рідкі: дизельне паливо, бензин, мастило” ( код 23.20.1).
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 30 000 літрів – дизельне паливо; 22 000 літрів – бензин А-76(80), 6 000 літрів – бензин А-92, 200 л - дизельне мастило ( МС – 20), 1 600л - дизельне мастило ( М – 10)
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул.. Гайдара, 10, 57 300
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:
жовтень – грудень 2011 року.
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196,адмінбудівля УКІЗС, кабінет головного інженера, 57 300.
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):
7.1. Розмір. « Не вимагається»
7.2. Вид.
7.3. Умови надання.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце. : м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196, адмінбудівля УКІЗС, кабінет головного інженера, 57 300.
8.2. Строк: 14 вересня 2011 року о 9-00 годині
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце. м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196,адмінбудівля УКІЗС, кабінет головного інженера, 57 300.
9.2. Дата. 14 вересня 2011 року
9.3. Час. о 10-00 годині
10. Додаткова інформація. Основні кваліфікаційні критерії, яким повинні відповідати учасники конкурсних торгів встановлюються відповідно до ст.16 Закону України від 01.06.10р. № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель»
телефон для довідок: (05162) 2-12-95, 2-10-92, факс (05162) 2-10-93.
 
Головний інженер УКІЗС ______________________А.С. Колосов
(підпис, М.П.)
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
 
 
 
 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
 
на 2011 рік ( із змінами)
Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджет-них коштів)
Джерело фінансу-вання
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)
Примітки
3
5
8
Продукти нафтоперероблення рідкі: дизельне паливо, бензин
код 23.20.1
КПКВ
2407050
КЕКВ 1131
Державний бюджет
 
Запит цінових пропозицій
травень
 Головний механік УК ІЗС                                   В. Ягодинець,начальник виробничого відділу УК ІЗС                    В. Лопатньов, начальник планово-економічного відділу УК ІЗС               О. Коломойцева
 
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  23.02. 2011 року № 2 .
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів    Колосов А. С.________________
 
(прізвище, ініціали)                               (підпис)    М. П.
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів __Коломойцева О.Г.               ____
                                                                               (прізвище, ініціали)               (підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. Замовник:
1.1. Найменування. Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01034142
1.3. Місцезнаходження. : м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул.Леніна, 196, 57300.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35211011000553, 35221012000553 в УДК в Миколаївській області, МФО 826013
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Колосов Анатолій Сергійович, головний інженер, Миколаївська обл.., м. Снігурівка, вул.. Леніна, 196, тел.. 05162-2-12-95, факс 05162-2-10-93, E-mail: ukios@sng.mk.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство екології та природних ресурсів України, код за ЄДРПОУ 00013735
2. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www.ukios.mk.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі. код ДК-016-97- 23.20.1 – продукти нафтоперероблення рідкі: ( дизельне паливо, бензин)
5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. Дизельне паливо – 7 000 л., бензин А-92- 4 000 л., бензин А 76(80) – 8 000 л.
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. червень – грудень 2011
6. Основні умови договору. Згідно Ст.ст. 40, 41 розділу 9 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
7. Строк дії цінових пропозицій. 120 кал. днів з дня розкриття конкурсних пропозицій
8. Подання цінових пропозицій:
8.1. Місце. м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196, 57300, адмінбудівля УКІЗС, кабінет головного інженера, особисто або поштою
8.2. Строк. 19.05.2011 до 09.00 год.
9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце. м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196, 57300, адмінбудівля УКІЗС,, кабінет головного інженера
9.2. Дата. 19.05.2011 р.
9.3. Час. 10.00
10. Додаткова інформація. Основні кваліфікаційні критерії, яким повинні відповідати учасники конкурсних торгів встановлюються відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Телефон для довідок: 05162-2-12-95, 2-10-92, факс 05162-2-10-93
 

Голова комітету з конкурсних торгів А.Колосов
 

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
1. Істотними умовами договору про закупівлю є:
- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
- кількість товару та вимоги щодо його якості;
- порядок здійснення оплати;
- ціна договору;
- термін та місце поставки товару;
- строк дії договору;
- права та обов'язки сторін;
- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
- відповідальність сторін.
2. Учасник торгів повинен здійснювати постачання товару в асортименті, кількості до місця призначення, вказаного Замовником, а Замовник зобов'язується прийняти цей товар та оплатити його. Доставка товару, що передається на адресу Замовника, здійснюється за рахунок Учасника торгів. Кількість Товару, що постачається відповідно до цього Договору, може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків, виділених на фінансування даної закупівлі.
3. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України. Учасник визначає ціни на товари, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів усіх інших витрат.
4. Розрахунки за поставлений товар здійснюється на підставі ст.48, 49 Бюджетного кодексу України. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється у робочому порядку після отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок на умовах відстрочки платежу.
5. У разі затримки надання товару або надання його не в повному обсязі, заявленому Замовником, Учасник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості товару, за кожний день затримки.
6. Сплата неустойки не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по Договору про закупівлю.
7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
8. Якість товару, що поставляэться, повинна відповідати стандартам.
9. Товар повинен бути поставлений до 31 грудня 2011 року.
10. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.
11. Учасник процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством
12. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.
Технічні вимоги
Продукти нафтоперероблення рідкі повинні відповідати Державним стандартам та технічним умовам заводів – виробників і мати паспорта якості на кожну партію та сертифікати відповідності. Продукти нафтоперероблення рідкі повинні бути літнім або зимовим паливом відповідно до сезону. Основні вимоги до продукції: відповідність дійсності октанового числа бензину його марці; якість; екологічність продукції.
ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
1. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена Цінова пропозиція подається в письмовій формі у відповідно промаркованому конверті: обов'язково зазначається найменування і адреса Замовника, назва предмету закупівлі, а також назва Учасника, його адреса, номери контактних телефонів та e-mail (за наявності).
Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням тендерної пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.
В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в технічних вимогах та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції, з урахуванням ПДВ. Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою, уповноваженою підписувати за Учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу цінової пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи . У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника-фізичної особи.
2. Мова цінової пропозиції та кількість примірників: Усі документи, що мають відношення до цінових пропозицій, виконуються українською мовою у 1-му примірнику.
3. Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги до Учасників встановлено відповідно ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
4. Учасник подає, як частину цінової пропозиції, наступні документи:
- довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб; форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);
- засвідчена копія Статуту (або іншого установчого документу)- (для юридичних осіб) ;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (для платників ПДВ);
- копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
- копія паспорту (для фізичних осіб);
- оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну станом на дату розкриття;
- оригінал або нотаріально завірена копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;
- наявність сертифікату якості заводу виробника
- довідку з банку (банків) про стан відкритих розрахункових рахунків датовану банком (банками) не раніше 02.05.2011 р. (в якій повинна бути інформація про наявність або відсутність заборгованості по кредитним угодам).
5. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у ст.. 17. Закону
* Примітки:
а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені
б) у разі необхідності Замовник має право запросити від будь-якого Учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;
в) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються.