Джерело зрошення – річка Інгулець

Джерелом зрошення Інгулецької зрошувальної системи є річка Інгулець.

Річка Інгулець - найбільший правий приток першого порядку нижньої течії р.Дніпро. Вона бере початок біля с.Кучерівка, Кіровоградської області і протікає через Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську та Херсонську області. У верхів'ях ріка спочатку повертає на північ, потім на південний схід і далі на південь. Впадає в р. Дніпро з правого берега на 45 км від його гирла (в районі с.Садове). Практично на всій своїй довжині вона піддається сильному антропогенному впливу, одночасно являючись джерелом водопостачання і приймачем стічних вод.
Загальна довжина ріки 549 км, площа басейну 14460 км , середній уклон водної поверхні русла 0,39 %.
Основна область живлення ріки розташована у верхній частині басейну, пов'язаною з лісостеповою зоною, де середньобагаторічна сума опадів сягає 450-500 мм на рік і температурні умови визначають значно менші втрати на випаровування, ніж на півдні, у нижній частині басейну. Ріка і її притоки у весняний, і в значній мірі в зимовий період, живляться за рахунок талих вод. Водяний режим р. Інгулець типовий для рівнинних рік південної частини України. Велике значення для перерозподілу стоку має значна зарегульованість водосховищами, забір води на промислове і питне водопостачання, міжбасейнове перекидання частини стоку р. Дніпро по каналі Дніпро-Інгулець, скидання в ріку надлишків промислових стоків із різноманітних хвостосховищ і накопичувачів шахтних вод (у зимовий час).
У зимовий період у річку здійснюються значні скиди надлишків мінералізованих техногенних вод із хвостосховищ, ставків-накопичувачів і інших ємкостей підприємств м. Кривий Ріг, у зв'язку з чим значно зростає мінералізація річкової води. Щорічні обсяги скидання техногенних вод складають біля 20 млн. м3. Перед початком вегетаційного періоду, у квітні-травні здійснюється промивка русла р.Інгулець попусками чистої води з Карачунівського водосховища.