Всі новини

Участь у підготовці фахівців для галузі водного господарства.

26.06.2018

Начальник Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи Євгеній Володимирович Козленко 26 червня 2018 року прийняв участь в роботі екзаменаційної комісії (у якості голови комісії) з комплексного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю - 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» освітнього рівня «бакалавр» для студентів денної форми навчання на факультеті водного господарства, будівництва та землеустрою в Херсонському державному аграрному університеті.

До комплексного іспиту було допущено 26 студентів. Всі студенти успішно склали кваліфікаційний іспит.