Додаток до наказу № 55 від 19.03.2014р.
Заходи
Управління каналу Інгулецької зрошувальної системи
 щодо забезпечення економії державних коштів та недопущення втрат бюджету
відповідно до Постанови КМУ від 01.03.2014р. № 65 " Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету"
 
 
 
 
 
№ з/п
Перелік заходів згідно постанови КМУ № 65 від 1 березня 2014р.
Перелік заходів по Управлінню каналів Інгулецької зрошувальної системи
Відповідальні за виконання
Строк виконання
1
2
3
4
5
1
Припинення придбання автотранспортних засобів(крім спеціалізованих санітарних автомобілівекстреної медичної допомоги, пожежних та спеціальних аварійно-рятувальнихмашин), меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки та проведення ремонту (крім приміщень, що перебувають в аварійному страні).
Припинення придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки та проведення ремонту (крім приміщень, що перебувають в аварійному стані).
Начальник УКІЗС   Головний інженер    Головний бухгалтер
До припинення дії постанови, або внесення до неї змін.
2
Припинення здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв"язку.
Припинення здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв"язку.
Начальник УКІЗС   Головний інженер    Головний бухгалтер
До припинення дії постанови, або внесення до неї змін.
3
Недопущення використання для обслуговування органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, більше одного легкового автомобіля, якщо інше не передбачено законом або актом Кабінету Міністрів України. Недопущення транспортного обслуговування посадових осіб за викликом.
1.Провести аналіз використання легкових автомобілів та забезпечити закріплення їх відповідними наказами за напрямками: обслуговування керівників організацій(1-служюовий автомобіль);виконання виробничих ( технологічних ) процесів (інші автомобілі)
Головний інженер   Головний механік Начальник гаража
до 20.03.2014р.
2. Розробити та затвердити Порядки використання службового легкового та технологічного автотранспрту.
Головний інженер   Головний механік
до 20.03.2014р.
3. Затвердити кошторис на утримання легкового та технологічного автотранспорту на 2014р.
Головний економіст Головний механік
до 20.03.2014р.
4
Тимчасове припинення встановлення доплат за виконання тимчасово відсутніх працівників
Тимчасове припинення встановлення доплат за виконання тимчасово відсутніх працівників
Начальник УК ІЗС Головний економіст     Інженер з підготовки кадрів начальники підрозділів
До припинення дії постанови, або внесення до неї змін.
5
Обмеження максимального розміру місячної заробітної плати керівних працівників органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та рганізацій, 15 розмірами мінімальної заробітної плати (крім місяців, у яких виплачується допомога на оздоровлення та надається оплачувана відпустка).
Обмеження максимального розміру місячної заробітної плати керівних працівників управління, 15 розмірами мінімальної заробітної плати (крім місяців, у яких виплачується допомога на оздоровлення та надається оплачувана відпустка).
Начальник УК ІЗС    Головний бухгалтер   Головний економіст
До припинення дії постанови, або внесення до неї змін.
6
Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, обо власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.
Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, обо власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.
Начальник УК ІЗС Головний бухгалтер Головний економіст     Інженер з підготовки кадрів
Постійно
7
Припинення заповнення вакантних посад (крім посад керівників структурних підрорзділів та їх заступників, а також випадків переведення з посади на посаду спеціалістів в межах структурних підрозділів органів державної влади в разі виникнення виробничої потреби, працевлаштування працівників патронатних служб членів КМУ).
Припинення заповнення вакантних посад (крім посад керівників структурних підрорзділів та їх заступників, а також випадків переведення з посади на посаду спеціалістів в межах структурних підрозділів в разі виникнення виробничої потреби).
Начальник УК ІЗС      Інженер з підготовки кадрів
До припинення дії постанови, або внесення до неї змін.
8
Розроблення та затвердження щороку планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
1.Розробити та затвердити заходи з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Головний інженер Головний енергетик
до 21.03.2014р.
2. Безумовне виконання наказу Держводагентства № 28 від 28.02.2014р. " Про встановлення лімітів споживання паливно-енергетичних ресурсів у 2014р."
Головний інженер Головний енергетик
Протягом 2014р.
9
Розроблення та затвердження щороку плану заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу кредиторської заборгованості.
1. Проаналізувати стан погашення кредиторської заборгованості.
 Головний бухгалтер Головний інженер Начальник відділу ремонтно -експлуатаційних робіт Головний енергетик Головний механік
до 20.03.2014р.
2.Провести інвентарізацію кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014р. Результати інвентарізації оформити відповідними актами звірок, договорами, тощо
до 31.03.2014р.
3.Розробити заходи щодо погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу кредиторської заборгованості.
4. Здійснювати операції з погашення кредиторської заборгованості за капітальними видатками станом на 01.03.2014р. виключно в обсягах, що відповідають обсягам, встановленим за результатами висновків Державної фінансової інспекції
Начальник УК ІЗС      Головний бухгалтер
До припинення дії постанови, або внесення до неї змін.
10
 
 
 
 
10
Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з"їдів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету.                                                                     Забезпечення проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством
Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з"їдів за рахунок коштів загального фонду бюджету.            Забезпечення проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством
Начальник УК ІЗС     Головний бухгалтер
До припинення дії постанови, або внесення до неї змін.
11
Припинення використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам"ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій.
Припинення використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам"ятних та історичних дат, ювілеїв управління.
Начальник УК ІЗС       Головний бухгалтер Головний економіст
До припинення дії постанови, або внесення до неї змін.
12
Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу делегацій та строку їх перебування за кордоном, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням
Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу делегацій та строку їх перебування, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з відрядженням
Начальник УК ІЗС      Головний бухгалтер
До припинення дії постанови, або внесення до неї змін.
13
Планування видатків, пов’язаних із стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів.
Планування видатків, пов’язаних із стимулюванням працівників УК ІЗС, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії .
Головний бухгалтер Головний економіст
Протягом року
14
Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.
Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи УК ІЗС.
Начальник УК ІЗС Заступник начальника УК ІЗС                     Головний інженер
постійно
15
Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов"язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.
Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов"язань і витрачанням бюджетних коштів.
Начальник УК ІЗС      Головний бухгалтер
постійно
16
Недопущення подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розширення переліку випадків здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.
Недопущення подання Держводагентству пропозицій щодо розширення переліку випадків здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти
Начальник УК ІЗС      Головний бухгалтер
До припинення дії постанови, або внесення до неї змін.
17
Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами державного бюджету, коштів спеціального фонду на здійснення таких видатків.
Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами державного бюджету, коштів спеціального фонду на здійснення таких видатків.
Начальник УК ІЗС    Головний бухгалтер Головний інженер Головний економіст
До припинення дії постанови, або внесення до неї змін.
Начальник управління
О. Братченко