ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142. 1.3. Місцезнаходження : Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, 57 300. 1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211011000553, 35221012000553 в УДКCУ у Снігурівському районі Миколаївської обл., МФО 826013. 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Козленко Євгеній Володимирович , начальник відділу водокористування , Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, адмінбудівля УКІЗС, 57 300, (05162) 2-18-43, телефакс (05162)2-10-93, e-mail: ukios@sng.mk.ua. 1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне агентство водних ресурсів України , 37472104. 2. Фінансування закупівлі: 2.1. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України 2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення)- 17 134 820 грн. (з урахуванням ПДВ), в т.ч.:
Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго» -16 995 290 грн. (з урахуванням ПДВ)
Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 89 299грн. (з урахуванням ПДВ)
Лот №3 – ПАТ Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“і його структурний підрозділ Херсонські міські електромережі - 50 231 грн. (з урахуванням ПДВ)
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www.ukios.mk.ua 5. Інформація про предмет закупівлі: 5.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-97. 40-10-1 “Електрична енергія” 5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 15 001,514 тис. кВт-год, Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 80,0 тис. кВт-год, Лот №3 – ПАТ Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“і його структурний підрозділ Херсонські міські електромережі - 45,0 тис. кВт-год
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот №1 Снігурівський район Миколаївської області Лот№2 Жовтневий район Миколаївської області Лот №3 Дніпровський район Херсонської області
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квітень – грудень 2012 року 6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Лот №1, Лот №2 -Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго, вул. Громадянська,40, м. Миколаїв, 54017, (0512) 49-12-46, (0512) 47-78-03 Лот №3 - Публічне акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго” і його структурний підрозділ Херсонські міські електромережі ”, вул.Пестеля,5, м. Херсон, 73000, (0552) 48-00-68, (0552) 48-03-60
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції: Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 16 995 290 грн. (Шістнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч двісті дев’яносто грн. 00 коп)(з урахуванням ПДВ); Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 89 299 грн( Вісімдесят дев’ять тисяч двісті дев’яносто дев’ять грн..00 коп.) (з урахуванням ПДВ);
Лот №3 - Публічне акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго” і його структурний підрозділ Херсонські міські електромережі – 50231 грн. (П’ятдесят тисяч двісті тридцять одна грн. 00коп.) )(з урахуванням ПДВ)
7.2. Ціна пропозиції за одницю товару (у разі закупівлі товару):
8. Додаткова інформація: Основні кваліфікаційні критерії відповідно до ст. 16 Закону України від 01.06.10р. №2289-УІ «Про здійснення державних закупівель» Додаткову інформацію можна отримати: (05162) 2-12-95, 3-45-09, факс (05162) 2-10-93.
Заступник голови комітету з конкурсних торгів _____________Є.В.Козленко
(підпис. М.П.)
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування. Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01034142.
1.3. Місцезнаходження. Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, 57 300
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі. ДК016-97 40.10.1 –“Електрична енергія”
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ “Миколаївобленерго” – 14 930,888 тис. кВт-год; Лот №2 - Південна філія ПАТ “Миколаївобленерго” – 79,623 тис. кВт-год; Лот №3 - ПАТ “Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“і його структурний підрозділ Херсонські міські електромережі – 44,788 тис. кВт-год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Лот №1 Снігурівський район Миколаївської області Лот№2 Жовтневий район Миколаївської області
Лот №3 Дніпровський район Херсонської області
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг квітень – грудень 2012року
3. Процедура закупівлі. Закупівля в одного учасника
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. №146169, ВДЗ №40 (642) від 02.04.2012
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
Лот №1, Лот №2 - Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго”, Лот №3 - Публічне акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго” і його структурний підрозділ Херсонські міські електромережі
5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Лот №1, Лот №2 - 23399393; Лот №3 - 24104112 .
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.
Лот №1, Лот №2 - м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, 54017, тел.(0512)49-12-46; 47-78-03; Лот №3 – м.Херсон, вул.Пестеля,5, 73000, тел. (0552)48-00-68; (0552)48-03-60;
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):

Лот 1 – 16 995 290 грн. (шістнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч двісті дев’яносто грн.) (з урахуванням ПДВ)
Лот 2 – 89 299 грн. (вісімсот дев’яносто тисяч двісті дев’яносто дев’ять грн.) (з урахуванням ПДВ)
Лот 3 - 50 231 грн. ( п’ятдесят двісті тридцять одна грн.) (з урахуванням ПДВ)
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника). 05.04.2012 року
8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю.
 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів Є.В.Козленко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142.
1.3. Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, 57 300.
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне агентство водних ресурсів України , 37472104.
.2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-97. 40.10.1 –« Електрична енергія»
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот №1-Снігурівська філія ПАТ “Миколаївобленерго” - 14 930,888 тис. кВт-год Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 79,623 тис. кВт-год,
Лот №3 - ПАТ “Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Херсонські міські електромережі – 44,788 тис. кВт-год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот № 1 – Снігурівський район Миколаївської області; Лот № 2 – Жовтневий район Миколаївської області; Лот № 3 – Дніпровський район Херсонської області
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квітень - грудень 2012 року.
4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення): www.ukios.mk.ua.
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: № 40 (642) від 02.04.2012 р. № оголошення 146169.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"): № 14 (88) від 03.04.2012 р. № оголошення 08534.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: від 02.04.2012 р. № 146169/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: № 43 (645) від 09.04.2012 р. № оголошення 163470.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 21.03.2012 року.
6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
Лот № 1, Лот № 2 - Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго”;
Лот № 3 - ПАТ “Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Херсонські міські електромережі
6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Лот №1, Лот №2 - 23399393;
Лот №3 – 24104112.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:
Лот №1, Лот №2 - м. Миколаїв, вул. Громадянська 40, 54017, (0512)49-12-46; 47-78-03; Лот № 3 - м.Херсон, вул.Пестеля,5, 73000, тел. (0552)48-00-68; (0552)48-03-60;
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника: 05.04.2012 року.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 25 квітня 2012 року
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Лот №1 - 16 995 290 грн. (Шістнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто п”ять тисяч двісті дев’яносто грн. 00 коп) (з урахуванням ПДВ);
Лот №2 - 89 299 грн.( Вісімдесят дев’ять тисяч двісті дев’яносто дев’ять грн.00 коп.) (з урахуванням ПДВ);
Лот №3 - 50 231 грн.( П’ятдесят тисяч двісті тридцять одна грн. 00 коп.) (з урахуванням ПДВ).
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): Визначається у договорі про закупівлю
7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:
7.5.1. Дата прийняття рішення:
7.5.2. Причини.
Голова комітету з конкурсних торгів ______________________Є.В.Козленко
(підпис. М.П.)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
З В І Т
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
N 2 від 10.05.2012р.
1. Замовник:
1.1. Найменування Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142
1.3. Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196,
57 300.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Козленко Євгеній Володимирович – начальник відділу водокористування, м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196, 57 300, (05162) 2-18-43, телефакс (05162)2-10-93 , e-mail: ukios@sng.mk.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Державне агентство водних ресурсів України , 37472104.
2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: ДК 016-97. 40.10.1 –“ Електрична енергія”
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот №1-Снігурівська філія ПАТ “Миколаївобленерго” - 14 930,888 тис. кВт-год , Лот №2 - Південна філія ПАТ “Миколаївобленерго” - 79,623 тис. кВт-год,
Лот №3 - ПАТ “Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Херсонські міські електромережі – 44,788 тис. кВт-год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот № 1 – Снігурівський район Миколаївської області; Лот № 2 – Жовтневий район Миколаївської області; Лот № 3 – Дніпровський район Херсонської області
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуГ: квітень-грудень 2012 р.
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.ukios.mk.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 40 (642) від 02.04.2012 р. № оголошення 146169.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 14 (88) від 03.04.2012 р. № оголошення 08534.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: від 02.04.2012 р. № 146169/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: № 43 (645) від 09.04.2012 р. № оголошення 163470.
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 52(654) від 30.04.2012р, № 186668
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 19(93) від 08.05.2012р., № 11416
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 21.03.2012 року.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 22 березня 2012 року, о 10 годині 00 хвилин. Місце: 57300 м.Снігурівка, Миколаївської області, вул. Леніна, 196, адмінбудівля УК ІЗС, кабінет головного інженера та остаточні переговори 04 квітня 2012 року, о 10 годині 00 хвилин. Місце: 57300 м.Снігурівка, Миколаївської області, вул. Леніна, 196, адмінбудівля УК ІЗС, кабінет головного інженера
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
Лот №1 – 16 995 290 грн. (Шістнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч двісті дев’яносто грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 2 832 548,33грн.;
Лот №2 - 89 299 грн.(Вісімдесят дев’ять тисяч двісті дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.) , у тому числі ПДВ 14 883,17 грн.;
Лот №3 – 50 231 грн.(П’ятдесят тисяч двісті тридцять одна грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 8 371,83 грн.
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
Лот №1 - Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго”” (Снігурівська філія)
Лот №2 - Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго” (Південна філія)
Лот №3 - ПАТ “Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Херсонські міські електромережі
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Лот №1- 23399393;
Лот №2 - 23399393;
Лот №3- 24104112.
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: Лот №1 - м. Миколаїв, вул. Громадянська 40, 54017, (0512)49-12-46; , 47-78-03; Лот №2 - м. Миколаїв, вул. Громадянська 40, 54017, (0512)49-12-46, 47-78-03; Лот № 3 - м.Херсон, вул.Пестеля,5, 73000, тел. (0552)48-00-68; (0552)48-03-60; 9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 25 квітня 2012 року. Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 16 995 290 грн. (Шістнадцять мільйонів дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч двісті дев’яносто грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 2 832 548,33 грн;
Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 89 299 грн.( Вісімдесят дев’ять тисяч двісті дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 14 883,17 грн;
Лот №3 - ПАТ “Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Херсонські міські електромережі - 50 231 грн.( П’ятдесят тисяч двісті тридцять одна грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 8 371,83 грн.
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): Визначається у договорі про закупівлю
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» та ПАТ “Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Херсонські міські електромережі відповідають всім кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону.
13. Інша інформація: Процедура закупівлі в одного учасника застосовується відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010р. зі змінами згідно Закону № 3681-VI від 08.07.2011р., а саме: «відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем ), за відсутності при цьому альтернативи».
Згідно Закону України «Про природні монополії Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго” є суб’єктом природних монополій відповідно до виданої ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, в переліку суб’єктів природних монополій Миколаївської області, який розміщено на сайті Антимонопольного комітету України, Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» під №1 є монополістом з передачі і розподілу електроенергії місцевими локальними мережами. Снігурівська та Південна філії не є юридичними особами, а структурними підрозділами ПАТ “Миколаївобленерго”
Згідно Закону України «Про природні монополії Публічне акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ є суб’єктом природних монополій відповідно до виданої ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, в переліку суб’єктів природних монополій Херсонської області, який розміщено на сайті Антимонопольного комітету України, Публічне акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ під №1 є монополістом з передачі і розподілу електроенергії місцевими локальними мережами. Структурний підрозділ Херсонські міські електромережі не є юридичною особою, а структурним підрозділом ПАТ “ЕК “Херсонобленерго“
14. Склад комітету конкурсних торгів:
Голова комітету з конкурсних торгів Є.В.Козленко – начальник відділу водокористування
Члени комітету:
В.В.Свинобой – головний енергетик УК ІЗС
Н.П.Нікітіна - головний бухгалтер
О.Г.Коломойцева–нач.планово-економічного відділу
С.О.Шульга - юрист
Секретар комітету
з конкурсних торгів Н.М.Кухта – інженер І кат. виробничого відділу

Голова комітету з конкурсних торгів ______________Є.В.Козленко
(підпис. М.П.)
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142. 1.3. Місцезнаходження : Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, 57 300. 1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211011000553, 35221012000553 в УДКCУ у Снігурівському районі Миколаївської обл., МФО 826013. 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Козленко Євгеній Володимирович , начальник відділу водокористування , Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, адмінбудівля УКІЗС, 57 300, (05162) 2-18-43, телефакс (05162)2-10-93, e-mail: ukios@sng.mk.ua. 1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне агентство водних ресурсів України , 37472104. 2. Фінансування закупівлі: 2.1. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України 2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення)- 192 180 грн. (з урахуванням ПДВ), в т.ч.:
Лот №1 - ПАТ Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Білозерський РЕЗ і ЕМ - 175 436 грн. (з урахуванням ПДВ) Лот №2 - Державне підприємство “ Одеська залізниця” – 16 744грн. (з урахуванням ПДВ) 2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення). Лот №1 - ПАТ Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Білозерський РЕЗ і ЕМ – 1,17510 грн. за 1 кВт-год. (середня ціна активної та реактивної електричної енергії) Лот №2 - Державне підприємство “ Одеська залізниця” - 1,12152 грн. за 1 кВт-год; 3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) www.ukios.mk.ua 5. Інформація про предмет закупівлі: 5.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-97. 40-10-1 “Електрична енергія” 5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот №1 - 149,294 тис. кВт-год, Лот №2 - 14,930 тис. кВт-год.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот №1 Білозерський район Херсонської області Лот№2 Об’єкти УК ІЗС Снігурівського району Миколаївської області та Жовтневого району Миколаївської області
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: травень – грудень 2012 року 6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Лот №1- ПАТ Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Білозерський РЕЗ і ЕМ вул. Пестеля,5, м.Херсон, 73000, (05547) 3-38-85, (05547) 3-37- 85; Лот №2 - Державне підприємство “ Одеська залізниця”, вул.Пантелеймонівська,19, Приморський р-н, м.Одеса, 65012, (048) 727-40-81, (048) 727-48-74
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції: Лот №1 - ПАТ Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Білозерський РЕЗ і ЕМ – 175 436 грн. (Сто сімдесят п’ять тисяч чотириста тридцять шість грн. 00 коп)(з урахуванням ПДВ); Лот №2 - Державне підприємство “ Одеська залізниця”- 16 744 грн. ( Шістнадцять тисяч сімсот сорок чотири грн. 00 коп.) (з урахуванням ПДВ);
7.2. Ціна пропозиції за одницю товару (у разі закупівлі товару):
Лот №1 - ПАТ Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Білозерський РЕЗ і ЕМ - 1.17510 грн. за 1 кВт-год (середня ціна активної та реактивної електроенергії);
Лот №2 - Державне підприємство “ Одеська залізниця” - 1,12152 грн. за 1 кВт-год;
8. Додаткова інформація: Основні кваліфікаційні критерії відповідно до ст. 16 Закону України від 01.06.10р. №2289-УІ «Про здійснення державних закупівель» Додаткову інформацію можна отримати: (05162) 2-12-95, 3-45-09, факс (05162) 2-10-93.
Заступник голови комітету з конкурсних торгів _____________Є.В.Козленко
(підпис. М.П.)
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142. 1.3. Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, 57 300. 1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) ): Козленко Євгеній Володимирович , начальник відділу водокористування , Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, адмінбудівля УКІЗС, 57 300, (05162) 2-18-43, телефакс (05162)2-10-93, e-mail: ukios@sng.mk.ua. 1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне агентство водних ресурсів України , 37472104. 1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: від 19.04.2012 р. 2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України 3. Інформація про предмет закупівлі: 3.1. Найменування предмета закупівлі. ДК016-97 40.10.1 –“Електрична енергія” 3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот №1 - ПАТ Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Білозерський РЕЗ і ЕМ - 149,294 тис. кВт-год Лот №2 - Державне підприємство “ Одеська залізниця” - 14,930 тис. кВт-год 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Лот №1 Білозерський район Херсонської області Лот№2 Об’єкти УК ІЗС Снігурівського району Миколаївської області та Жовтневого району Миколаївської області
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: травень – грудень 2012року 4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі: 4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Лот №1 - ПАТ Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Білозерський РЕЗ і ЕМ, Лот №2 - Державне підприємство “ Одеська залізниця” . 4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: Лот №1 - 05396638; Лот №2 - 01071315 . 4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. Лот №1 - м. Херсон, вул. Пестеля, 5, 73000, тел(05547) 3-38-85, (05547) 3-37- 85; Лот №2 – м.Одеса, Приморський район, вул.Пантелеймонівська, 19, 65012, тел. (048)727-40-81, (048)727-48-74;
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010р. зі змінами згідно Закону № 3681-VI від 08.07.2011р., а саме: « відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем ), за відсутності при цьому альтернативи”.
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:
Згідно Закону України “Про природні монополії” Публічне акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго” є суб’єктом природних монополій відповідно до виданої ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, в переліку суб’єктів природних монополій Херсонської області, який розміщено на сайті Антимонопольного комітету України, Публічне акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “Херсонобленерго” під №1 є монополістом з передачі і розподілу електроенергії місцевими локальними мережами
В зв’язку з не можливістю підключення будинків регулювальників Р-2, Р-5 та залізничного дюкера Р-11 ПК 89, територіально розташованих в Снігурівському районі Миколаївської області та Жовтневому районі Миколаївської області, від мереж ПАТ ЕК “Миколаївобленерго” , а саме відсутність їх ліній електропередач в районі об’єктів і додаткові затрати на будівництво ліній та трансформаторних підстанцій для їх підключення. Єдиним виходом для забезпечення електроенергією будинків оглядачів від ліній електропередач є закупівля електричної енергії в Державному підприємстві “Одеська залізниця”, до якого в теперішній час підключені лінії електропередач. Додаткові затрати на будівництво ліній та трансформаторних підстанцій у разі підключення від мереж ПАТ ЕК “Миколаївобленерго” складають525 496 грн.
Не укладення договору на закупівлю електроенергії для Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи призведе до відключення від електромережі, до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків, а саме до зриву підготовки та пуску системи Головної насосної станції та не дасть змоги виконати договірні зобов’язання по забезпеченню водокористувачів водою для зрошення сільгоспкультур.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі :
1. Закон України від 01.06.2010р. № 2289-УІ “Про здійснення державних закупівель” зі змінами від 08.07.2011р.(- п.2 ч.2 статті 39 Закону – відсутність конкуренції; - п.4 ст.2 Закону - відсутність окремих законів України, що визначають особливості здійснення закупівлі товарів(в тому числі електричної енергії, її передача та розподіл).
2. Річний план закупівель на 2012 рік Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
3. Закон України від 20.04.2000р. №1682-ІІІ “Про природні монополії”.
4. Перелік суб’єктів природних монополій Херсонської області, розміщених на сайті Антимонопольного комітету України.
5. Копія Ліцензії, виданої Національною комісією регулювання електроенергетики України ( НКРЕ) на постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
6. Кошторисна документація для влаштування енергозабезпечення будинків регулювальників Р-2, Р-5 та залізничного дюкера Р-11 ПК 89 та схема розташування будинків регулювальників Р-2, Р-5 та залізничного дюкера Р-11 ПК 89 в залежності від ліній електропередач ПАТ ЕК “Миколаївобенерго” Заступник голови комітету з конкурсних торгів Є.В.Козленко

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 січня 2012 р. за N 133/20446
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Інформація готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.
2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.
3. Щодо пункту 1 обґрунтування
Замовник визначається відповідно допунктів 2, 10, 21 і 27 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).
У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.
У підпункті 1.3 зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс.
Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.
4. Щодо пункту 2 обґрунтування
Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням пункту 4 частини першої статті 1, частини першої статті 2, пункту 1 частини четвертої статті 2 Закону, частини третьої статті 10 Закону України "Про природні монополії". У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти згідно з частиною першою статті 2 Закону, у пункті 2 зазначається: "Кошти підприємства".
5. Щодо пункту 3 обґрунтування
Щодо підпункту 3.1
Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником з урахуванням пунктів 23, 24, 26 і 30 частини першої статті 1 Закону та згідно з порядком визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням коду відповідного державного класифікатора, визначеного цим порядком (за наявності). Замовник зазначає інформацію про кількість товару, місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг, строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг, а також за необхідності технічні та інші параметри предмета закупівлі.
У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник може вказати опис лотів.
6. Щодо пункту 4 обґрунтування
Учасник процедури закупівлі зазначається відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону. Замовник зазначає інформацію про юридичну особу відповідно до її установчих документів, а про фізичну особу - відповідно до її паспорта чи інших документів згідно із законодавством України.
У разі коли замовником було проведено переговори з кількома учасниками, замовник зазначає інформацію, визначену в абзаці другому пункту 6 цієї Інструкції, стосовно кожного з учасників, з якими проведено переговори.
7. Щодо пункту 5 обґрунтування
Замовник зазначає одну з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначених частиною другою статті 39 Закону.
8. Щодо пункту 6 обґрунтування
Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника, зазначаються замовником у довільній формі, виходячи з умов застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначених частиною другою статті 39 Закону.
9. Щодо пункту 7 обґрунтування
Замовник зазначає експертні, нормативні, технічні та інші документи (у тому числі видавника, дату видання, номер документа та інше), що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

Директор департаменту державних
закупівель та державного замовлення О. В. Аніпко
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування. Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01034142.
1.3. Місцезнаходження. Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, 57 300
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі. ДК016-97 40.10.1 –“Електрична енергія”
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Лот №1 - ПАТ ”Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Білозерський РЕЗ і ЕМ – 149,294 тис. кВт-год; Лот №2 - Державне підприємство “ Одеська залізниця” (Відокремлений структурний підрозділ “Енергозбут”)– 14,930 тис. кВт-год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Лот №1 Білозерський район Херсонської області Лот№2 Об’єкти УК ІЗС Снігурівського району Миколаївської області та Жовтневого району Миколаївської області
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг травень – грудень 2012року
3. Процедура закупівлі. Закупівля в одного учасника
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. №181087, ВДЗ №52 (654) від 30.04.2012р.
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
Лот №1 - ПАТ ”Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Білозерський РЕЗ і ЕМ; Лот №2 - Державне підприємство “ Одеська залізниця. ”(Відокремлений структурний підрозділ “Енергозбут”)
5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Лот №1 - 05396638; Лот №2 - 01071315 .
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.
Лот №1 - м. Херсон, вул.Пестеля,5, 73000, тел. (05547)3-38-85; (05547)3-37-85; Лот №2 – м.Одеса, Приморський район, вул. Пантелеймонівська, 19, 65012, тел. (048)727-40-81; (048)727-48-74;
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):
Лот №1 – 175 436 грн. (сто сімдесят п’ять тисяч чотириста тридцять шість грн.) (з урахуванням ПДВ)
Лот №2 - 16 744 грн.(шістнадцять тисяч сімсот сорок чотири грн.) (з урахуванням ПДВ)
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): Визначається у договорі про закупівлю.
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника). 04.05.2012 року
8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю.
Голова комітету з конкурсних торгів Є.В.Козленко
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142. 1.3. Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, 57 300. 1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне агентство водних ресурсів України , 37472104.
.2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-97. 40.10.1 –« Електрична енергія»
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот №1 - 149,294 тис. кВт-год;
Лот №2 - 14,930 тис. кВт-год .
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот № 1 – Білозерський район Херсонської області; Лот № 2 – Об’єкти УК ІЗС Снігурівського району Миколаївської області та Жовтневого району Миколаївської області
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: травень - грудень 2012 р.
4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення): www.ukios.mk.ua.
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: № 181087, ВДЗ №52 (654) від 30.04.2012р.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"):
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: від 30.04.2012р., № 181087/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: №193878, ВДЗ №56 (658) від 09.05.2012р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 21.03.2012 року: Лот № 1 – 23.03.2012р.; Лот № 2- 27.03.2012р.
6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
Лот № 1 - ПАТ ЕК “Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Білозерський РЕЗ і ЕМ Лот № 2 - ДП “Одеська залізниця”(Відокремлений структурний підрозділ"Енергозбут") 6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Лот №1 - 05396638;
Лот №2 – 01071315 6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:
Лот №1- м.Херсон, вул.Пестеля, 5, 73000, (05547) 3-38-85, 3-37- 85; Лот № 2- м.Одеса, Приморський р-н, вул.Пантелеймонівська, 19, 65012, (048) 727-40-81, 727-48-74
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника: 04.05.2012 року.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 28 травня 2012 року
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Лот №1 - 175 436 грн. (Сто сімдесят п’ять тисяч чотириста тридцять шість грн.00 коп.) з ПДВ
Лот №2 – 16 744 грн. (Шістнадцять тисяч сімсот сорок чотири грн.00коп.) з ПДВ
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): Визначається у договорі про закупівлю
7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:
7.5.1. Дата прийняття рішення:
7.5.2. Причини.
 
Голова комітету з конкурсних торгів ______________________Є.В.Козленко
(підпис. М.П.)

 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
З В І Т
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
N 3 від 07.06.2012р.
1. Замовник:
1.1. Найменування Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142
1.3. Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196,
57 300.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Козленко Євгеній Володимирович – начальник відділу водокористування, м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196, 57 300, (05162) 2-18-43, телефакс (05162)2-10-93 , e-mail: ukios@sng.mk.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Державне агентство водних ресурсів України , 37472104.
2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: ДК 016-97. 40.10.1 –“ Електрична енергія”
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот №1 - 149,294 тис. кВт-год;
Лот №2 - 14,930 тис. кВт-год 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лот № 1 – Білозерський район Херсонської області; Лот № 2 – Об’єкти УК ІЗС Снігурівського району Миколаївської області та Жовтневого району Миколаївської області
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуГ: травень - грудень 2012 р.
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.ukios.mk.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 52 (654) від 30.04.2012 р. № оголошення 181087.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: від 30.04.2012 р. № 181087/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: ВДЗ № 56 (658) від 09.05.2012 р. № оголошення 193878.
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: ВДЗ № 66(668) від 01.06.2012р, № 215906
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. Лот № 1 – 23.03.2012р.; Лот № 2- 27.03.2012р. 6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 09 квітня 2012 року, о 10 годині 00 хвилин. Місце: 57300 м.Снігурівка, Миколаївської області, вул. Леніна, 196, адмінбудівля УК ІЗС, кабінет головного інженера Місце: 57300 м.Снігурівка, Миколаївської області, вул. Леніна, 196, адмінбудівля УК ІЗС, кабінет головного інженера
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
Лот №1 – 175 436 грн. (Сто сімдесят п’ять тисяч чотириста тридцять шість грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ 29 239,33 грн.; Лот №2 - 16 744 грн.( Шістнадцять тисяч сімсот сорок чотири грн.. 00 коп.) , у тому числі ПДВ 2 790,67 грн.;
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
Лот №1 - ПАТ ЕК “Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Білозерський РЕЗ і ЕМ Лот №2 - ДП “Одеська залізниця”(Відокремлений структурний підрозділ"Енергозбут") 8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Лот №1- 05396638;
Лот №2 - 01071315
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: Лот №1 - м.Херсон, вул.Пестеля, 73000, (05547) 3-38-85, 3-37- 85; Лот №2 м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, 19, 65012, (048) 727-40-81, 727-48-74 9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 28 травня 2012 року. Лот №1 - 175 436 грн. (Сто сімдесят п’ять тисяч чотириста тридцять шість грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ 29 239,33 грн.; Лот №2 - 16 744 грн.( (Шістнадцять тисяч сімсот сорок чотири грн.00 коп.), у тому числі ПДВ – 2790,67 грн. 10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): Визначається у договорі про закупівлю
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": ПАТ “Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ і його структурний підрозділ Білозерський РЕЗ і ЕМ та ДП “Одеська залізниця” (Відокремлений структурний підрозділ “Енергозбут) відповідають всім кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”
13. Інша інформація:
Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:
Процедура закупівлі в одного учасника застосовується відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010р. зі змінами згідно Закону № 3681-VI від 08.07.2011р., а саме: “відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем ), за відсутності при цьому альтернативи”.
Згідно Закону України «Про природні монополії Публічне акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ є суб’єктом природних монополій відповідно до виданої ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, в переліку суб’єктів природних монополій Херсонської області, який розміщено на сайті Антимонопольного комітету України, Публічне акціонерне товариство “Енергопостачальна компанія “ Херсонобленерго“ під №1 є монополістом з передачі і розподілу електроенергії місцевими локальними мережами.
В зв’язку з не можливістю підключення будинків регулювальників Р-2, Р-5 та залізничного дюкера Р-11 ПК 89, територіально розташованих в Снігурівському районі Миколаївської області та Жовтневому районі Миколаївської області, від мереж ПАТ ЕК “Миколаївобленерго” , а саме відсутність їх ліній електропередач в районі об’єктів і додаткові затрати на будівництво ліній та трансформаторних підстанцій для їх підключення. Єдиним виходом для забезпечення електроенергією будинків регулювальників від ліній електропередач є закупівля електричної енергії в Державному підприємстві “Одеська залізниця”, до якого в теперішній час підключені лінії електропередач. Додаткові затрати на будівництво ліній та трансформаторних підстанцій у разі підключення від мереж ПАТ ЕК“Миколаївобленерго” складають 525 496 грн
14. Склад комітету конкурсних торгів:
Голова комітету з конкурсних торгів Є.В.Козленко – начальник відділу водокористування
Члени комітету:
В.В.Свинобой – головний енергетик УК ІЗС
Н.П.Нікітіна - головний бухгалтер
О.Г.Коломойцева–нач.планово-економічного відділу
С.О.Шульга - юрист
Секретар комітету
з конкурсних торгів Н.М.Кухта – інженер І кат. виробничого відділу

Голова комітету з конкурсних торгів ______________Є.В.Козленко
(підпис. М.П.)