ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142.
1.3. Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196, 57 300.
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне агентство водних ресурсів України , 37472104.
.2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-97. 40.10.1 –« Електрична енергія»
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 1136,26 тис. кВт-год, Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 35,0 тис. кВт-год,
Лот №3 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 3,0 тис. кВт-год
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Снігурівський район Миколаївської області, Жовтневий район Миколаївської області.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий-грудень 2012 року.
4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення): www.ukios.mk.ua.
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: № 16 (618) від 06.02.2012 р. № оголошення 052028.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель").
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: від 06.02.2012 р. № 052028/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: № 19 (621) від 13.02.2012 р. № оголошення 077004.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 30.01.2012 року.
6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 23399393
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Миколаїв, вул. Громадянська 40, 54017, (0512)49-12-46; 47-78-03
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника: 09.02.2012 року.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 01 березня 2012 року
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 1 334 134 грн. (Один мільйон триста тридцять чотири тисячі сто тридцять чотири грн. 00 коп) (з урахуванням ПДВ);
Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 37 640 грн.( Тридцять сім тисяч шістсот сорок грн..00 коп.) (з урахуванням ПДВ);
Лот №3 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 3 226 грн.( Три тисячі двісті двадцять шість грн. 00 коп.) (з урахуванням ПДВ).
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 1.1741 грн./ 1 кВтгод (з урахуванням ПДВ)(середня ціна активної та реактивної електричної енергії);
Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 1,07544 грн./ 1 кВтгод (з урахуванням ПДВ);
Лот №3 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 1,07544 грн./ 1 кВтгод (з урахуванням ПДВ);
7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:
7.5.1. Дата прийняття рішення:
7.5.2. Причини.
Головний інженер УКІЗС ______________________А.С. Колосов
(підпис. М.П.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
З В І Т
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

N 1 від 07.03.2012р.

1. Замовник:
1.1. Найменування Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034142
1.3. Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Леніна, 196,
57 300.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Колосов Анатолій Сергійович – головний інженер, м. Снігурівка, Миколаївської обл., вул. Леніна, 196, 57 300, (05162) 2-12-95, телефакс (05162)2-10-93 , e-mail: ukios@sng.mk.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Державне агентство водних ресурсів України , 37472104.
2. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: ДК 016-97. 40.10.1 –« Електрична енергія»
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 1136,26 тис. кВт-год, Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 35,0 тис. кВт-год,
Лот №3 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 3,0 тис. кВт-год
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Снігурівський район Миколаївської області, Жовтневий район Миколаївської області.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий-грудень 2012 року
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.ukios.mk.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 16 (618) від 06.02.2012 р. № оголошення 052028.
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: від 06.02.2012 р. № 052028/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: № 19 (621) від 13.02.2012 р. № оголошення 077004.
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 29(631) від 07.03.2012р, № 117005.
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 30.01.2012 року.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 02 лютого 2012 року, о 10 годині 00 хвилин. Місце: 57300 м.Снігурівка, Миколаївської області, вул. Леніна, 196, адмінбудівля УК ІЗС, кабінет головного інженера.
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
Лот №1 - 1 334 134 грн. (Один мільйон триста тридцять чотири тисячі сто тридцять чотири грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 222 355,67грн.;
Лот №2 - 37 640 грн.(Тридцять сім тисяч шістсот сорок грн..00 коп.) , у тому числі ПДВ 6 273,33грн.;
Лот №3 - 3 226 грн.(Три тисячі двісті двадцять шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 537,67грн.
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»(Снігурівська філія, Південна філія)
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 23399393
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Миколаїв, вул. Громадянська 40, 54017, (0512)49-12-46; 47-78-03
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 01.03. 2012 року
Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 1 334 134 грн. (Один мільйон триста тридцять чотири тисячі сто тридцять чотири грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 222 355,67грн;
Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 37 640 грн.( Тридцять сім тисяч шістсот сорок грн.00 коп.), у тому числі ПДВ 6 273,33грн;
Лот №3 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 3 226 грн.( Три тисячі двісті двадцять шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 537,67грн.
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
Лот №1 -Снігурівська філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 1,1741 грн./ 1 кВт-год , у тому числі ПДВ 0,19568 грн./1 кВт-год (середня ціна активної та реактивної електричної енергії);
Лот №2 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго»- 1,07544 грн./ 1 кВт-год, у тому числі ПДВ 0,17924грн./ 1 кВт-год;
Лот №3 - Південна філія ПАТ «Миколаївобленерго» - 1,07544 грн./ 1 кВт-год у тому числі ПДВ 0,17924грн./ 1 кВт-год.;
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» відповідає всім кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 Закону.
13. Інша інформація: Процедура закупівлі в одного учасника застосовується відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010р. зі змінами згідно Закону № 3681-VI від 08.07.2011р., а саме: «відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем ), за відсутності при цьому альтернативи».
Згідно Закону України «Про природні монополії Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» є суб’єктом природних монополій відповідно до виданої ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, в переліку суб’єктів природних монополій Миколаївської області, який розміщено на сайті Антимонопольного комітету України, Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго» під №1 є монополістом з передачі і розподілу електроенергії місцевими локальними мережами. Снігурівська та Південна філії не є юридичними особами, а структурними підрозділами ПАТ «Миколаївобленерго»
14. Склад комітету конкурсних торгів:
Голова комітету з конкурсних торгів А.С.Колосов - головний інженер УК ІЗС
Заступник голови комітету
з конкурсних торгів Є.В.Козленко – начальник відділу водокористування

Члени комітету:
В.В.Свинобой – головний енергетик УК ІЗС
Н.П.Нікітіна - головний бухгалтер
О.Г.Коломойцева–нач.планово-економічного відділу
С.О.Шульга - юрист
Секретар комітету
з конкурсних торгів Н.М.Кухта – інженер І кат. виробничого відділу

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів ______________Є.В.Козленко
(підпис. М.П.)